Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

 

 

Koukou.gif (1417 bytes)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ KAI ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αναμένεται Τροποποίηση.

 

                                                                                                                                    email:plinet@otenet.gr