Γενικές πληροφορίες για το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο.

  1. Γενικές πληροφορίες για το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο.
  2. Διοικητικό συμβούλιο.
  3. Δραστηριότητες.

Το Πνευματικό Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ανακτορίου ιδρύθηκε με την υπ ' αριθμ. 43/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανακτορίου με την οποία συγχωνεύτηκαν σε ένα νομικό πρόσωπο το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, Η Φιλαρμονική της Βόνιτσας και η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την υπ ' αριθμ. 6834 της 16ης Απριλίου 2006 απόφασή του.

Σκοποί του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου είναι:

·        H ευθύνη της Φιλαρμονικής και της Ομάδας Μουσικής.

·        Της Χορευτικής ομάδας.

·        Της θεατρικής ομάδας.

·        Του Δημοτικού ραδιοφώνου.

·        Της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

·        Των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

·        Την εξεύρεση και προμήθεια βιβλίων και τη διάθεσή τους για μελέτη στους δημότες.

 Με την υπ ' αριθμ. 121/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανακτορίου η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου έχει ως εξής:

A.   Τακτικά Μέλη.

1.    Μυλωνίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)

2.    Μασούρας Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

3.    Πάντας Νικόλαος (Μέλος)

4.    Σουλιώτη Πολυξένη (Μέλος)

5.    Μπαράκος Σπυρίδων (Μέλος)

 

B.   Αναπληρωματικά μέλη.

1.    Κουνέλης Ιωάννης

2.   

3.   Γουρούνας Γεώργιος

4.    Μπαλημπιώτη Γαρυφαλιά

5.    Λιάπη 'Αννα

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται ίση με τη δημοτική περίοδο δηλαδή μέχρι τις 31-12-2010.

 


Το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο στις μέρες μας δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: