ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (EC B.I.C.)

Τα BICs (Business Innovation Centers ή Κέντρα Επιχείρησης και Καινοτομίας) είναι ένας θεσμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε πιλοτικά πριν από περίπου 15 χρόνια. Σήμερα, το δίκτυο των BICs αριθμεί 150 πλήρη μέλη σε όλες τις χώρες της ΕΕ και εκτός αυτής. Η κύρια επιχειρηματική αποστολή τους είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (υπαρχουσών και νέων) μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και η προώθηση της εισαγωγής σ΄ αυτές της καινοτομίας ως μέσου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Τα BICs εκφράζουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων της περιφέρειας τους, γεγονός που ενισχύει αποφασιστικά την αποτελεσματικότητά τους.
Εξάλλου, η διασύνδεση των BICs με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους εξασφαλίζει την δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας και 'ορθών πρακτικών' αναβαθμίζοντας σημαντικά το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών.


ΑΘΗΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Δ. Καραχάλιος

Σταδίου 7, 105 62 Αθήνα
Τηλ.: 010 321 0670, 010 331 4230, 010 322 0971
Fax: 010 331 4232
e-mail: bicofattica@hol.grΗΠΕΙΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ EC BIC ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ.: 06510 44447, 67 Fax: 06510 44457
http://www.bicepirus.gr


ΛΑΡΙΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ. Κουντόπουλος, Βέτα Κατσαρού

Σωκράτους 113, 413 36 Λάρισα
Τηλ.: 0410 237554, 237584 Fax: 0410 237501


ΠΑΤΡΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΕΓΑΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

Α. Παπαβλασόπουλος

Μιχαλακοπούλου 58, 262 21 Πάτρα
Τηλ.: 0610 622711, 14, 19 Fax: 0610 277830


ΣΕΡΡΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΚΕΚ/BIC) ΣΕΡΡΩΝ

Επικεφαλής του Κέντρου: Νικόλαος Καρανάσιος
Υπεύθυνος Πληροφόρησης: Ιωάννης Χαμαλής

Αμύντα 9, 621 25, Σέρρες
Τηλ.: 03210 49229 Fax: 03210 45716
e-mail: nk@teiser.gr
http://bic.teiser.gr

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας: Δευτ. - Παρ. 09.00 - 14.30

προηγούμενη σελίδα
κεντρική σελίδα