Αρχική  Γραφείο  Συνεργάτες  Αντικείμενα  Πελάτες  Επικοινωνία 

Συνδέσεις


 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΝΟΥ

Γ. Ολυμπίου 3 (3ος ορ.), 42100, Τρίκαλα


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Οι όροι και οι συνθήκες χρήσης που ακολουθούν, καθώς και οι αποποιήσεις ευθύνης εφαρμόζονται σε όλες τις  
ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν, διαχειρίζονται, λειτουργούν με την άδεια ή ελέγχονται από τον 
Νικόλαο Δ. Πανανό, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτή, και της παρούσας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

    Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα η οποία ανήκει, είναι υπό τη διαχείριση, 
 λειτουργεί με την άδεια, ή ελέγχεται από τον Νικόλαο Δ. Πανανό τεκμαίρεται αμάχητα ότι συγκατατίθεστε 
με αυτούς τους όρους και τις συνθήκες χρήσης και αποδέχεσθε την αποποίηση ευθύνης που ισχύει σε ορισμένα θέματα.
 Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις συνθήκες χρήσης, παρακαλούμε 
να μην χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα  και να απομακρυνθείτε αμέσως.

     

Μη νομικές συμβουλές

     1) Η σελίδα αυτή δεν παρέχει κατ' επάγγελμα ή έμμισθα Νομικές-Δικηγορικές συμβουλές.  
Η οποιαδήποτε αναφορά σε νομικό θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα:

     α) Ότι είναι μια γενική και σύντομη απάντηση έχοντας καθαρά χαρακτήρα ενημερωτικό.

     β) Δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο την επαγγελματική βοήθεια ή τη σχέση μεταξύ Δικηγόρου και πελάτη.

     γ) Η ενημέρωση από αυτή τη σελίδα και οι πληροφορίες που μέσω αυτής θα συλλέξετε χρησιμοποιούνται με δική
      σας αποκλειστικά ευθύνη.

     Αποδεχόμενοι τις προϋποθέσεις αυτές μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις για θέματα που σας ενδιαφέρουν. 

     

Δεσμοί (Links) με άλλες σελίδες

     2) Δεσμοί (Links) με άλλες ιστοσελίδες:

     Οι ιστοσελίδες με τις οποίες υπάρχει δεσμός σ' αυτή την ιστοσελίδα δεν ελέγχονται για το περιεχόμενό τους 
από τον  webmaster αυτού του site. Η σελίδα αυτή εμπεριέχει και δεσμούς με άλλες ιστοσελίδες, 
ως επί το πλείστον Νομικού ενδιαφέροντος για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους, άσχετους με αυτή. 
Οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτές, τις έξω από τη σελίδα αυτή, πληροφορίες ή πηγές, πρέπει να απευθύνεται 
στους αρμόδιους τρίτους παροχείς και όχι στον webmaster αυτού του site. 

     Η ύπαρξη δεσμών με ιστοσελίδες μη νομικού ενδιαφέροντος (απλός δεσμός ή με Banner), υφίστανται στα πλαίσια 
της φιλοξενίας αυτής στης σελίδας σε κάποιον παροχέα (web hosting) και ισχύουν και γι' αυτές όλα τα ανωτέρω. 

 

Σκοποί της ιστοσελίδας

     3) Σκοποί της ιστοσελίδας αυτής:

     Ο σκοπός αυτής τις ιστοσελίδας είναι, μια απλή δικτυακή - ηλεκτρονική καταχώρηση, 
προσωπικών πληροφοριών που εξειδικεύουν και προσδιορίζουν την προσωπικότητα του Νικόλαου Δ. Πανανού. 
Περιέχει στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του, όπως στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα,
 την κοινωνική του δράση, την εργασία του κλπ.. Απώτερος σκοπός είναι η ανταλλαγή πληροφοριών 
με όποιον έχει ταυτόσημες ή διαφορετικές απόψεις, ο προβληματισμός και η διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων
 του webmaster και των επισκεπτών, στα πλαίσια της Συνταγματικά κατοχυρωμένης από το Ελληνικό Σύνταγμα 
ελευθερίας ανάπτυξης της προσωπικότητας και της επικοινωνίας. Το γεγονός ότι πρόκειται για προσωπικές σελίδες του webmaster 
αναφέρεται με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο κατά την έναρξη της σελίδας.

   Στο πλαίσιο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εργασία του webmaster, αυτή σε καμία περίπτωση 
δεν αποτελεί διαφήμιση και δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις των Ελληνικών Νόμων περί απαγόρευσης 
διαφήμισης των δικηγορικών υπηρεσιών, αλλά απλή δικτυακή παρουσίαση - καταχώρηση, 
όμοια με αυτή των τηλεφωνικών καταλόγων ή των καταχωρήσεων σε έντυπα νομικού ή μη περιεχομένου 
(εμπορικούς οδηγούς, οδηγούς νομικών υπηρεσιών κλπ.),  πληροφοριακού χαρακτήρα, 
σχετικά με την τοποθεσία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του εν λόγω Δικηγορικού Γραφείου. 
Το ίδιο ισχύει και για τις τυχόν ηλεκτρονικές καταχωρήσεις της σελίδας αυτής σε άλλους δικτυακούς τόπους,
 που τη φιλοξενούν σε θεματικούς καταλόγους σχετικούς με το περιεχόμενός της.

   Στο μέτρο που προτείνει Νομικού ενδιαφέροντος ιστοσελίδες έχει ως σκοπό να δώσει στον επισκέπτη (νομικό ή μη) 
μια γενική πληροφόρηση σχετικά με τις νομικής θεματολογίας ιστοσελίδες ( σε επίπεδο Νομολογίας – Νομοθεσίας - Υποδειγμάτων 
Δικογράφων κ.α.) με σκοπό να βοηθήσει στην ανεύρεση ορισμένων τέτοιων  δικτυακών τόπων και να συμβάλλει 
αφιλοκερδώς στην πληρέστερη νομική κατάρτιση των επισκεπτών. Σε καμία περίπτωση μέσω αυτής της ιστοσελίδας 
δεν υποκαθίσταται η παροχή ειδικών νομικών συμβουλών. Μολονότι όμως έχει δοθεί τεράστια σημασία ώστε οι παρεχόμενες 
νομικές πληροφορίες και τα νομικά συμπεράσματα που τυχόν παρουσιάζονται σ' αυτή την ιστοσελίδα ή μέσω αυτής 
να είναι ακριβή και έγκυρα, τονίζουμε ότι αυτά αφορούν τον Έλληνα νομικό και μόνο, μη συμπεριλαμβανομένων 
των νόμων άλλων κρατών, πολιτειών ή ομοσπονδιών κρατών , με εξαίρεση βέβαια την νομοθεσία-νομολογία της 
Ευρωπαϊκής  Ενώσεως και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων στο μέτρο που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή Νομολογία επικυρώνεται 
από το Ελληνικό κράτος δια νόμου ή δεσμεύει (βάσει κανονισμών-οδηγιών) το Ελληνικό κράτος αντίστοιχα. 

 

Πνευματική ιδιοκτησία

     4)Πνευματική Ιδιοκτησία:

     Μεταξύ των επισκεπτών της ιστοσελίδας και του Νικόλαου Πανανού, όλα τα δικαιώματα (τίτλοι, σήματα, φωτογραφίες, εικόνες , εικονίδια 
και ονόματα) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του  webmaster αυτού του site . 

 

 Αυτοί οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας συντάσσονται και εφαρμόζονται βάσει του συνόλου των κανόνων δικαίου της 
Ελληνικής επικράτειας. Συμφωνείται ότι για οιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας εφαρμογή 
θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού  κράτους και αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι το Πρωτοδικείο Τρικάλων. 
Αυτό είναι το σύνολο της συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων, σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας 
και τεκμαίρεται αμάχητα ότι υπογράφηκε και από τις δύο πλευρές με την αποδοχή της χρήσης.  

     

Προστασία προσωπικών δεδομένων

     Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

 Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Για να προστατέψουμε καλύτερα τα 
προσωπικά σας δεδομένα σας παρέχουμε αυτή την ειδοποίηση, εξηγώντας την online  πρακτική μας σχετικά με την 
χρήση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε σχετικά με τον τρόπο που,
 οι σχετικές με εσάς πληροφορίες, συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται. Για να κάνουμε αυτή την ειδοποίηση 
πιο εύκολα ευρέσιμη, την έχουμε διαθέσιμη στη προσωπική μας ιστοσελίδα και σε

 κάθε σημείο όπου πληροφορίες προσωπικών 
δεδομένων μπορούν να  σας ζητηθούν.

 Η ιστοσελίδα μας εμπεριέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, 
τις οποίες χειρίζονται τρίτοι. H σελίδα αυτή δεν ευθύνεται για τις πρακτικές και την πολιτική, σχετικά με την 
προστασία προσωπικών δεδομένων, αυτών των τρίτων ιστοσελίδων. 

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε

     Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

     

Σε μερικές περιοχές της ιστοσελίδας μας, μπορεί να ζητηθεί από εσάς να μας παράσχετε πληροφορίες, 
οι οποίες θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας (online ή μέσω e-mail).

     Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, τυπικά  μπορεί να σας ζητάμε το όνομά σας, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού 
σας ταχυδρομείου, την πόλη σας, το επάγγελμα σας, όπως επίσης και οιαδήποτε άλλη παρόμοια πληροφορία που 
χρειάζεται προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες 
πληροφορίες, οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να σας παρέχουμε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία, 
υλικό και υπηρεσία, πάντα δωρεάν. 

     Οι προσωπικές σας πληροφορίες, τις οποίες μας δίνετε, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, όπως το όνομά 
σας, την πόλη σας , την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου,  παραμένουν εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται 
μόνο για την υποστήριξη της επικοινωνίας μας.

     Η ιστοσελίδα αυτή διαφυλάττει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν μπορεί να τα 
μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση των σχετικών 
διατάξεων  του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 

 

Σημείωση για ανηλίκους

     Σημείωση για ανηλίκους

 

  Οι ανήλικοι δεν νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν αυτή τη σελίδα, και ζητούμε από αυτή τη κατηγορία 
χρηστών του δικτύου (ανήλικοι) να μην μας δώσουν καμία προσωπική τους πληροφορία. Σε περίπτωση υποβολής
 τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η σελίδα αυτή διαγράφει τα προσωπικά τους στοιχεία. Οι ανήλικοι , μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τη σελίδα αυτή μόνο με την ρητή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. 

 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Κορυφή σελίδας Αρχική  Γραφείο  Συνεργάτες  Αντικείμενα  Πελάτες  Επικοινωνία

Συνδέσεις