ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ Τ.Κ. 15236
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

[Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα]