Λειτουργούν με ραντεβού τα παρακάτω τακτικά ιατρεία :