>Πληροφορίες

  Για την Ι.Λ.Ε.Α.


Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ –ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΙΛΕΑ),είναι πολιτιστικό σωματείο, και έχει έδρα τοΑίγιο.Σκοποίτης-σύμφωνα με το καταστατικό της- είναι: 1) η επικοινωνία και συνεργασία των ενασχολουμένων με την Ιστορία, τη Λαογραφία και την Αρχαιολογία του τόπου μας,2) η συντονισμένη αναζήτηση και διάσωση του ιστορικού, Λαογραφικού και αρχαιολογικού υλικού, καθώς και η διάσωση και ανάδειξη των μύθων και τραγουδιών του τόπου μας, 3) η προστασία των μνημείων και των παραδόσεών μας (προφορικών, γραπτών και καλλιτεχνικών) και 4) η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού- και ιδίως της νεολαίας μας- για την τοπική ΙΣΤΟΡΊΑ και ΠΑΡΑΔΟΣΗ.
Βασικού στόχοι, για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών ήσαν: 1)η ίδρυση και λειτουργία Μουσείου και 2) η έκδοση περιοδικού.Και οι δύο αυτοί στόχοι έχουν επιτευχθεί, με μεγάλη επιτυχία, καθώς το ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ λειτουργεί, με χιλιάδες εκθέματα και καθημερινές επισκέψεις σχολείων, όλων των βαθμίδων και πολλών άλλων πολιτών, ενώ η έκδοση του περιοδικού « ΡΙΖΕΣ» , βρίσκεται ήδη στο 10ο τεύχος, με πολύ μεγάλη αποδοχή και απήχηση στην κοινωνία μας,με ιδιαίτερες αναφορές και αφιερώματα σε τόπους, πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα του τόπου μας.Η εκδοτική προσπάθεια όμως της ΙΛΕΑ δεν περιορίζεται μόνο στην έκδοση του περιοδικού, αλλά εκδίδει και επετειακά κείμενα,ημερολόγια,καθώς και επανεκδόσεις αξιόλογων και δυσεύρετων ιστορικών πηγών.Σημαντικό εκδοτικό επίτευγμα της ΙΛΕΑ είναι και το ιστορικό ημερολόγιο του 2010,που αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα του 1826-27,όταν είχε καταλάβει την περιοχή μας, ο Ιμπραήμ πασάς.
Η ΙΛΕΑ, διοργανώνει επίσης επετειακές εκδηλώσεις-και πολιτιστικές-σε συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς.Ακόμα, διοργανώνει εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία και χώρους, με ιδιαίτερη ιστορικη σημασία,τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.( η εκδρομή μας στη Μ. Ασία-Κωνσταντινούπολη,Σμύρνη,καθώς και στην Κάτω Ιταλία-Σικελία,είχαν μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή).Επιτυχής ήταν και η επίσκεψη στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίαςκ. Κωστή Στεφανόπουλο, το 2003.
Η ΙΛΕΑ, συμμετέχει επίσης σε Ευρωπαϊκά πολιτιστικά Προγράμματα,όπως « Ο ιστός της Αράχνης»,όπου συμμετείχαν ως εταίροι,η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Μαρόκο, η Τυννησία και η Ελλάδα,με στόχο την τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στον τομέα της ένδυσης.Και γενικά, ενδιαφερόμαστε, να επικοινωνούμε, με ανάλογους πολιτιστικούς φορείς άλλων χωρών, να ανταλάσσουμε επισκέψεις,ιδέες και πολιτιστικά στοιχεία, μεστόχο την προαγωγή του πολιστικού μας επιπέδου αλλά και την διεύρυνση των γνώσεών μας.