>Αρχική

  Ι.Λ.Ε.Α.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ –ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΙΛΕΑ),είναι πολιτιστικό σωματείο,που ασχοελίται με τα ήθη, έθημα και παραδόσεις καθώς και μύθους της περιοχής της Αιγιάλειας και έχει έδρα το Αίγιο.
Σκοποί της σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:
1) η επικοινωνία και συνεργασία των ενασχολουμένων με την Ιστορία, τη Λαογραφία και την Αρχαιολογία του τόπου μας,
2) η συντονισμένη αναζήτηση και διάσωση του ιστορικού, Λαογραφικού και αρχαιολογικού υλικού, καθώς και η διάσωση και ανάδειξη των μύθων και τραγουδιών του τόπου μας,
3) η προστασία των μνημείων και των παραδόσεών μας (προφορικών, γραπτών και καλλιτεχνικών) και
4) η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού- και ιδίως της νεολαίας μας- για την τοπική ΙΣΤΟΡΊΑ και ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

ΙΛΕΑ

www Σύνδεσμοι: