>Φωτογραφίες

DILMA μεγένθυνση

Εγκαίνια Δημοτικού Λαογραφικού Μουσείου Δ.Ι.Λ.Μ.Α. Αιγίου, από τον Δήμαρχο Αιγίου Λέλο Σιαβελή (6-9-1998).

graphic08
μεγένθυνση Aπό την εκδήλωση για τη συνέλευση της Βοστίτσας στο Δημαρχείο στις 26-1-1991, όπου και παραδόθηκε αντίγραφο της Σημαίας του Α. Λόντου. (Διακρίνονται: Φωτόπουλος, Γ. Καβούνης Κ. Σπηλιόπουλος, Αλ. Μέγαρης, Νικ. Τσάνης Γ. Θεοφανόπουλος, Α. Μαγκλάρας, Β. Μπεντεβή, Δ. Παναγόπουλος, Γ. Μεντζελόπουλος)

Εκδόσεις

Grundtvig