>Επικοινωνία

    Επικοινωνία:
Την Ι.Λ.Ε.Α. μπορείτε να βρείτε στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου.
Οδός Δεσποτοπούλων 2 Αίγιο
τηλ.tel.: 26910-62106, -24377, -23848
Email Email: laohistory@gmail.com
Email Email: laohistorymuseum@otenet.gr
blog Blog: laohistoriki.blogspot.com

 Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

  Το όνομα σας:
 

  Θέμα:
 

  Το κείμενο σας: