Οι Συνεταιρισμοί αυτοί υπάρχουν στην περιοχή του Ν. Αχαΐας και ανήκουν σε κλάδους αντίστοιχους της δύναμης της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. (Προμηθευτικοί - Παραγωγικοί - Ασφαλιστικοί - Μεταφορικοί - Πιστωτικοί)

 

Επιπλοξυλουργών Βιοτεχνών Πάτρας

Εμπορορραπτών και Ραπτών ΣΥΝ. Π.Ε.

Υδραυλικών Πατρών

Προμηθευτικός και Παραγωγικός Αρτοποιών Πατρών ΣΥΝ.Π.Ε.

Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πατρών Π.Ε.

Συνεταιρισμός Αργυροχρυσοχόων Καταστημαρχών - Ωρολογοποιών Ν. Αχαΐας

Βιοτεχνών Μετάλλου ΣΥΝ.Π.Ε.

Προμ/κός Επαγγ/τιών Βαφέων - Φανοποιών Αυτοκινήτων Ν. Αχαΐας ΣΥΝ.Π.Ε. "'Αγιος Στέφανος"

Συνεταιρισμός Προμηθευτικός Υπεραστικών Λεωφορείων

Ι.Μ.Ε. Πάτρας (Φορτηγών Εθνικών Μεταφορών)

Αυτοασφαλιστικός Υπεραστικών Λεωφορείων

Αυτοασφαλιστικός Αστικών Λεωφορείων

Συνεταιρισμός Προμηθευτικός Ταξί

Συνεταιρισμός Προμηθευτικός Αστικών Λεωφορείων

Τουριστικός Υπεραστικών Λεωφορείων

Πιστωτικός Αχαΐας " Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα" ΣΥΝ.Π.Ε.