Συνεργασία με άλλους φορείς

 

Η Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α συνεργάζεται άψογα με άλλους φορείς της περιοχής μας, όπως το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Τεχνικό Επιμελητήριο και ιδιαίτερα με το Οικονομικό Επιμελητήριο, αφού οι άνθρωποι της Διοίκησής του είναι  στενοί της συνεργάτες. Επίσης με το Λιμενικό Ταμείο, με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, με το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Πατρών, με το ΕΛΚΕΠΑ Πάτρας, με τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. - ενώ συμμετέχει ενεργά μέσω εκπροσώπων από το Διοικητικό Συμβούλιό της και σε πλήθος από Νομαρχιακές και Δημοτικές Επιτροπές και στις Διοικήσεις Οργανισμών του ευρύτερου κρατικού τομέα, όπως "Αναπτυξιακή Αχαΐας", "Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας", στην τριμελή επιτροπή του κρατικού Ι.Ε.Κ. Πάτρας, στην Νομαρχιακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Επιτροπή Παιδείας.

Η πιο σπουδαία όμως συμμετοχή της και εκπροσώπηση είναι στη Νομαρχιακή Ο.Κ.Ε., η οποία πρόσφατα συγκροτήθηκε σε σώμα και στην οποία η Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. μέσω εκπροσώπου της, κατέχει τη θέση της Γεν. Γραμματείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι η Ο.Κ.Ε. είναι όργανο ουσιαστικού και αποτελεσματικού διαλόγου, το οποίο εκπροσωπεί και διασφαλίζει την οριζόντια οργάνωση των διαφόρων κοινωνικών συμφερόντων και αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες του βαθμού ανάπτυξης της κάθε περιοχής. Στις βασικές αρμοδιότητες της Ο.Κ.Ε. περιλαμβάνεται και η διατύπωση γνώμης για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Νομού.

link5.gif (5018 bytes)link1.gif (4562 bytes)link3.gif (4726 bytes)link4.gif (4587 bytes)swmat.gif (2588 bytes)