Στόχοι της Ομοσπονδίας για το μέλλον

sumbul3a.gif (235 bytes)

αγορά ιδιόκτητου κτηρίου τουλάχιστον 1000 τ.μ. για να μπορέσει μα στεγάσει τις νέες της υπηρεσίες και τις Διοικήσεις των διαφόρων Σωματείων μελών της.

sumbul3a.gif (235 bytes)

 

Δημιουργία Βιοτεχνικών Πάρκων με κίνητρα ώστε να μπορέσουν οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (βιοτεχνίες), να μετεγκατασταθούν σε εργονομικά νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις.

sumbul3a.gif (235 bytes)

 

Σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των πνευματικών ανωτέρων ιδρυμάτων και των Μμ.Ε. για την επίλυση των προβλημάτων της παραγωγής, για τη δημιουργία νέων βελτιωμένων προiόντων και προσφορά καλύτερων υπηρεσιών μέσω της εφεύρεσης νέων μεθόδων παραγωγής και εργαλείων

sumbul3a.gif (235 bytes)

Ενδυνάμωση του κοινωνικού χαρακτήρα του Συνδικαλιστικού κινήματος και δημιουργία νέων υπηρεσιών υπέρ των μελών της.