Επωνυμία Μέλους ή Εταιρίας Μέλους
Σωματείο
e-mail
Euroelecronio (Βερέττας Πέτρος)

'Ενωση ΜμΕ Διακοφτού

eurovere@aigio.hellasnet.gr
Hotel Panorama (Καρβέλας Γεώργιος)

- // -

kargeo@aigio.hellasnet.gr