Παρουσίαση του φορέα

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών - Βιοτεχνικών - Εμπορικών Σωματείων Ν. Αχαΐας ιδρύθηκε το 1924, με την τότε επωνυμία "Ομοσπονδία Επαγγελματιών - Βιοτεχνών Επαρχίας Πατρών". Aναγνωρίσθηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ' αρ. 916/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Πάτρας και έπειτα από τροποποιήσεις πήρε τη μορφή που έχει σήμερα.

Η λειτουργία της Ομοσπονδίας συνεχίζεται έως τις μέρες μας. Η Ομοσπονδία έχει αποτελέσει ιδρυτικό μέλος της τριτοβάθμιας 'Ενωσης, δηλ. της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.

Κατά την πολυετή δραστηριότητά της ανέδειξε πλήθος ικανών συνδικαλιστικών στελεχών της εργοδοσίας, που ασχολήθηκαν με τα προβλήματα της τάξης, αλλά και της περιοχής μας. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η μόνη Ομοσπονδία περιφέρειας που ανέδειξε πρόεδρο Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στέλεχός της, τον Σ. Δεμαρτίνο.

Πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., διαβλέποντας από τότε την αναγκαιότητα κρατικού φορέα στήριξης των Μμ.Ε. (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), σε Ελλαδικό και τοπικό επίπεδο. Ομοίως έπαιξε σοβαρό ρόλο στον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος των Ε.Β.Ε. Ορθά εκτίμησε την αναγκαιότητα για αποκέντρωση του Κράτους. Ακόμη υποστήριξε ότι η οργανωτική δομή στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων μαζί με τους ακαδημαϊκούς για τη δημιουργία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

 

Σήμερα η Ο.Ε.Β.E.Σ.Ν.Α. στεγάζεται στον 1ο όροφο του ιδιόκτητου κτηρίου της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., στην οδό Αράτου 21, όπου έχουν εγκατασταθεί μαζί η Περιφερειακή και Τοπική Διοίκηση του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και το Ευρωπαϊκό κέντρο Πληροφόρησης Επιχειρήσεων Πάτρας (στον 5ο και 6ο όροφο).

Στη δύναμη της Ομοσπονδίας ανήκουν πάνω από 40 Σωματεία (Εμπορικά, Βιοτεχνικά, Μικτά και Σωματεία των Μεταφορέων αγαθών και προσώπων). Η επίσημη συνολική δύναμη σε άτομα - επιχειρήσεις φτάνει τα 4.300 που μαζί με τις οικογένειές τους ξεπερνούν τα 15.000, οι οποίοι αποτελούν το ζωτικό πυρήνα της κοινωνίας της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο Συνεταιριστικό Κίνημα κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 14 αστικών συνεταιρισμών των διαφόρων κλάδων της Ομοσπονδίας. 'Ετσι, η κάθε μορφή παρέμβασης μέσω της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.N.A. δημιουργεί πολλαπλά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποτελείται από 21 μέλη. Περίπου ένα στα δύο πρωτοβάθμια σωματεία καθώς και όλα τα τμήματα της παραγωγής (δηλ. Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό και Μεταφορών) εκπροσωπούνται στο Δ.Σ.

Η Ομοσπονδία έχει μελετήσει σοβαρά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας και έχει καταθέσει προτάσεις σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα.

Σχετικές μελέτες έχουν γίνει στο θέμα της "παραοικονομίας", στο "κινητό εμπόριο - στεγασμένο και άστεγο", στην εξυγίανση της οικονομίας μέσω του εκσυγρονισμού του φορολογικού συστήματος, καθώς και οικονομοτεχνικές μελέτες με σπουδαιότερη τη δημιουργία της πρώτης 'Ενωσης Αστικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα σε οριζόντιο επίπεδο (όχι κάθετο - κλαδικό σύστημα).

Για το πλήθος των προτάσεών της και ειδικά για την ανάπτυξη της περιοχής μέσω των τεκμηριωμένων θέσεών της, έχει αποσπάσει την εκτίμηση κρατικών και ιδιωτικών φορέων της περιοχής μας και ιδιαίτερα των συναδέλφων μικρομεσαίων.

Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι συνεχώς αυξάνει τη δύναμή της εν αντιθέσει με άλλα συνδικαλιστικά όργανα.

homesynergasiesprogrammatastoxoiswmat.gif (2588 bytes)