Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Παρουσίαση του φορέα

Μέλη της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.

Συνεργασίες με άλλους φορείς

Εμπειρία σε έργα εκτέλεσης ή διαχείρησης προγραμμάτων

Ενδεικτικοί στόχοι της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. για το μέλλον

'Εγγραφα και εκδόσεις από το αρχείο της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.

Συνεταιρισμοί στο Ν. Αχαΐας

Σελίδες των μελών της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.

Θεσμικά όργανα της ΕΕ, υπηρεσίες και οργανισμοί στο Internet.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αράτου 21 (1ος όροφος), Πάτρα 262 21

ΤΗΛ.: (061) 274 047

FAX: (061) 275 778

e-mail: oebesna@otenet.gr

Τελευταία ενημέρωση: 07.05.1998

this page is a Roubini N. Pandi ® creation