Παναγιώτης Παπαδουλάκης

Δικηγόρος στο Εφετείο Κρήτης Νομικός Συγγραφέας

Panagiotis Papadoulakis

Attorney at Law Law-book Writer

Προσωπικά στοιχεία - Personal information:

ΟΝΟΜΑ/NAME :

Παναγιώτης

Panagiotis

ΕΠΩΝΥΜΟ/SURNAME :

Παπαδουλάκης

Papadoulakis

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/PROFESSION :

Δικηγόρος στο Εφετείο Κρήτης Νομικός Συγγραφέας

Attorney at Law - Law-book Writer

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / OFFICE ADDRESS :

Αποκορώνου 51, 2ος όροφος.

APOKORONOY 51, 2nd floor

ΠΟΛΗ/TOWN :

Χανιά - Κρήτη

Chania - Crete

ΧΩΡΑ/COUNTRY :

Ελλάδα

Greece

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/PHONE :

(0821) 41513 & 56650

(+30821) 41513 or 56650

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ /ANSWER MACHINE:

(0821) 41513

+3082141513

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ/FAX :

(0821) 41513

+3082141513

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ELECTRONIC ADDRESS :

master@gort.gr

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ PLACE OF BIRTH :

ΧΑΝΙΑ

CHANIA

 

 

 

Επιστροφή στην Aρχική σελίδα - Back to Main Page