Παναγιώτης Παπαδουλάκης

Δικηγόρος στο Εφετείο Κρήτης Νομικός Συγγραφέας

Panagiotis Papadoulakis

Attorney at Law Law-book Writer

Νομικά κείμενα:

Διαταγή Απόδοσης Μισθίου: Το κείμενο και η ερμηνεία του νέου θεσμού.

Το πρόβλημα των Δωδεκαετών Επαγγελματικών Μισθώσεων: Ερμηνεία-Νομολογία.

Τρόπος Υπολογισμού του ΚΥΜ και το πρόβλημα του ΣΣΟ.

Λήξη επαγγελματικής μίσθωσης λόγω 12ετίας.

ΝΕΟ >>>> Ποινικός Κώδικας: Πρώτο Βιβλίο. Γενικό Μέρος <<<<<<<<<<< ΝΕΟ

Αστικός Κώδικας : Το πλήρες κείμενο χωρίς την τελευταία τροποποίηση.

Γενικές Αρχές

Ενοχικό Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Όλο το κείμενο χωρισμένο σε βιβλία:

Γενικές Διατάξεις

Διαδικασία στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές

Ειδικές διαδικασίες

Ασφαλιστικά Μέτρα

Εκούσια Δικαιοδοσία

Διαιτησία

Αναγκαστική Εκτέλεση

Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Το πρόβλημα των <<κατασχέσεων>> αυτοκινήτων: Ένα επίκαιρο άρθρο

Το π.δ. 34/95 για τις επαγγελματικές μισθώσεις. Ολόκληρο


Προσωπικά στοιχεία- Personal Information

Στοιχεία σπουδών και επαγγέλματος- Studies and Professional references

Προσωπικά ενδιαφέροντα - Personal interests

Πρίσμα- Prisma

Doreen Suites - Tourist Information

Ενδιαφέρουσες συνδέσεις - Links

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα- Back to Main Page

Σημείωση: Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα πατήστε το πλήκτρο Back (Πίσω) στο πρόγραμμά σας (browser).


Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση είναι - My electronic address is: gortys@