Παναγιώτης Παπαδουλάκης

Δικηγόρος στο Εφετείο Κρήτης Νομικός Συγγραφέας

Panagiotis Papadoulakis

Attorney at Law Law-book Writer

Περιεχόμενα

Προσωπικά στοιχεία- Personal Information

Στοιχεία σπουδών και επαγγέλματος- Studies and Professional references

Νομικά κείμενα και άρθρα - Law texts and articles (only in Greek)

Προσωπικά ενδιαφέροντα - Personal interests

Πρίσμα- Prisma

Doreen Suites - Tourist Information

Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις - Links

Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση είναι - My electronic address is:

gortys@freemail.gr

Πρόσφατα δημιούργησα ένα νομικό site σε χώρο που μου παραχώρησε η IrisMedia.

Έτσι στο μέλλον θα βρίσκετε τα νομικά κείμενα και άρθρα στο χώρο αυτό (ΓΟΡΤΥΣÓ ), όπου εξάλλου σας παραπέμπει και η παραπάνω σχετική σύνδεση. Για να επιστρέψετε εδώ χρησιμοποιείστε τη σχετική εντολή του προγράμματός σας.


Αν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε e-mail με παρατηρήσεις, υποδείξεις ή ερωτήσεις.

You could send me e-mail with comments, suggestions and questions.

Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Μαΐου 1998.