ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ           

 

 

 

Θα μας βρείτε στην διεύθυνση :   www.nopf.gr