ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Στουρνάρη 49Α, 10682 Αθήνα
Τηλ.: 3845594, Fax: 3808009 
E-mail: contact@newtech-publications.gr
Web: www.newtech-publications.gr

Copyright © 2001