Προγράμματα που υλοποίησε το ΚΕΚ ΝΕΛΕ – Ν.Α ΖΑΚΥΝΘΟΥ κατά τά έτη 2005-2007

 

ΠΕΠ

 

 1. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 4. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΟΠΑΑΧ

 

 1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
 2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  (ΚΕΚ) ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΤΗN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΠΕ ΚΩΔ.1,2  (Υλοποίηση 2008)
 3. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Υλοποίηση 2008)

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

        1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ  Τ.Π.Ε (2 )