ΑΡΧΙΚΗ > Πιστοποίηση

ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέδοντος 137
Καλαμάτα 24100
Τηλ: 2721095860
Fax: 2721095855
e-mail: nelemess@otenet.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.ekepis.gr

www.oaed.gr

www.ypakp.grΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Σ.Ε.Κ και Σ.Υ.Υ χορήγησε Οριστική Πιστοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 9 του άρθρου 6 της υπ' αριθμόν 105127/8.1.2001 Υ.Α. στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με την επωνυμία:

Κ.Ε.Κ. ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κωδ. Πιστοποίησης: 1247

Με τα παρακάτω στοιχεία:
Εμβέλεια : Περιφερειακής Εμβέλειας
Κατηγορία : Θεματικό