ΑΡΧΙΚΗ > Ταυτότητα

ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέδοντος 137
Καλαμάτα 24100
Τηλ: 2721095860
Fax: 2721095855
e-mail: nelemess@otenet.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.ekepis.gr

www.oaed.gr

www.ypakp.grΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το ΚΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (πρώην ΚΕΚ ΝΑ/ΝΕΛΕ Μεσσηνίας) είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων. Παράλληλα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για την προώθηση ανέργων εκπαιδευομένων στην απασχόληση. Απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού για τις οποίες σχεδιάζει - οργανώνει και υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Αυτές οι ομάδες είναι οι εξής:
ΑΝΕΡΓΟΙ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
ΑΤΟΜΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο κτλ.)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Θεματικά Πεδία

Το Κ.Ε.Κ έχει πιστοποιηθεί στα παρακάτω θεματικά πεδία:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Το Κ.Ε.Κ. έχει αναπτύξει και διατηρεί ένα άτυπο δίκτυο που αποτελείται από μηχανισμούς ανίχνευσης αναγκών αγοράς εργασίας, κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης διατηρεί επαφή με επιχειρήσεις που έχει συνεργαστεί τόσο στα πλαίσια για την πρακτική άσκηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης που έχει υποβάλει, όσο και στην προσπάθεια δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των υλοποιηθέντων προγραμμάτων.