ΑΡΧΙΚΗ

ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέδοντος 137
Καλαμάτα 24100
Τηλ: 2721095860
Fax: 2721095855
e-mail: nelemess@otenet.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.ekepis.gr

www.oaed.gr

www.ypakp.grΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας είναι η φυσική συνέχεια και εξέλιξη του Κ.Ε.Κ Ν.Ε.Λ.Ε Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με το Ν.3879, (ΦΕΚ 163 Τ.Α , 21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 23, παρ. 4, «Τα πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. των Ν.Ε.Λ.Ε. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετονομάζονται σε Κ.Ε.Κ. της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας, διατηρούν την υποδομή και τα μέσα και λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πιστοποιήθηκαν από το Ε.ΚΕΠΙΣ..».

Διοικείται από Αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του περιφερειακού Συμβουλίου και των οδηγιών του Περιφερειάρχη.

Είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων. Παράλληλα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για την προώθηση των ανέργων καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.