Νικος Ευθυμιου - Οικοσελιδα
Νικος Ευθυμίου
Εκπαιδευτικός Μηχανόλογος
Επαγγελματική Σχολή Θήβας
Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) Θήβας
Θηβα 32 200
eMail: nefth(at)sch.gr
Βιογραφικό
Σύνδεσμοι
 
Τα Βάγια
Διαδρομές
e-Class