Β Ι Β Λ Ι Α

 

 

 

1. Μύηση και Ορθοδοξία

 

 

 

2. Κάθετος Πνευματικός Κύκλος

(οδοιπορικό της σοφίας του ανθρώπου)

 

 

3. Οδοδείκτες ελληνορθόδοξης παιδείας

(φυσικό σώμα και Ουσία της Κιβωτού)

 

 

(συνολικά, όπως έχουν αναρτηθεί στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου/βιβλιονετ)

...για απευθείας από ebookstore παραγγελία, που διαθέτουν και τα τρία... εδώ

-----------

 

συνέχεια ψηφιακής βιβλιογραφίας που μπορείτε από το scribd να ανακτήσετε...

 

 

4. ’νθρωπος θρησκεία και Θράκη (υπέρβαση από τα φαινόμενα στο Φως)

 

 

 

5. η είσοδος του Παντοκράτορος στον κόσμο και η έξοδος του κόσμου μας προς Αυτόν

 

από αρθρογραφία επί θεμάτων/ προβληματισμών ελληνορθοδόξως προσεγγιζομένων

 

πίνακας περιεχομένων (5ου) 

 

τόμος Β'

 

 

περιεχόμενα β' τόμου

 

τόμος γ'

 

 

περιεχόμενα γ' τόμου

 

 

 

6. πορεία Του Λόγου από προ εξ ημερών, μέχρι μεθ' ημέρας οκτώ

 

 

7. Αύρα λεπτή 

 

 

(οι άγιοι και τα σημεία τους, στη ζωή μας)
Οδοδείκτες στο δρόμο από αίγυπτο προς Αγίους Τόπους… του νου προς την καρδιά

 

(ή συγκεντρωτικά, ό,τι, κατά καιρούς ανεβάζω στο scribd (δλδ ολόκληρα ή σχεδόν ολόκληρα τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή, εδώ, το συγγραφικό έργο εδώ) και εντύπως μαζεμένα για παραγγελία εδώ (τυχαίο ebookstore) και πιο αναλυτικά, στη σελίδα με τα συγγράμματα....

 

Συγγραφικό έργο βιβλία (και σε e-μορφή, προς δεσμούς scribd, ενσωματωμένα κείμενα/πονήματα, πίνακες περιεχομένων...) 

 

 

’ρθρα - μελέτες και άλλες σκέψεις εν αρμονία  φιλοσοφίας και θεολογίας

 

σύνδεσμοι φιλικοί/ωφέλιμοι

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝ-ΔΙΑ-ΦΕΡΟΝΤΑ

(κείμενα, παραπομπές, σχόλια...)

 

 

 

 

 

visiting the blog HELLAS+ORTHODOXY

you have the choice to translate it (automatically) into your language...

 

ΕΛΛΑΔΑ+ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (blog)

 

 

Τριάς Αγία δόξα Σοι!!

 

 

 

’ναρχε Τρισήλιε Βασιλεύ, ο καιρών και χρόνων, τας ελίξεις περισκοπών, ευλόγησον τον κύκλον, της νέας περιόδου, τας αγαθάς Σου δόσεις, πάσι δωρούμενος.

 

 

 

 

Μια προσέγγιση στον Ύμνο ’ξιον Εστίν

[βιώματα για τη μετοχή στη δόξα της τιμιωτέρας των Χερουβείμ και ενδοξοτέρας ασυγκρίτως των Σεραφείμ (οίκοι και οχήματα)]

...ενσωματούμενοι... στο Ένα Αναστάσιμο Σώμα, υπό Μίαν Κεφαλή. Ορθοδόξως.

 

 

 

 

   

 

Χαῖρε, σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου.

 

χαίρε η της Τριάδος τους μύστας φωτίζουσα,

χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!

 

 

 

 

   Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον μας,

Υπεραγία Θεοτόκε σκέπε ημάς υπό την σκέπην Σου

 

 

άγιοι του Θεού, πρεσβεύετε υπέρ ημών

 

    

δια του Σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω

        

καλή πλοήγηση ευχόμενος το καλύτερο/ωφελιμότερο!

 

 

δι ευχών των Αγίων, Κύριε ελέησον τον κόσμον σου άπαντα

  

 

 

 βρείτε μας και...