Ελληνορθόδοξη παράδοση...

Θεανθρώπινη πρόταση Ζωής...

 

Καλώς ορίσατε σε μία

ελληνορθόδοξη ιστοσελίδα...

με περιεχόμενα

 

 

''φιλοσοφία και φιλοκαλία'',

''Ελλάδα και Ορθοδοξία''...

 

[επειδή όχι μόνο ο σκοπός, αλλά και ο δρόμος για τον σκοπό είναι άγιος (κατά τον αγ.Μάξιμο ομολογητή), στον παρόντα ιστότοπο και το όλο συγγραφικό έργο, γίνεται προσπάθεια ψηλάφησης αυτών (σκοπού και οδού)  εντοπίζοντας οδοδείκτες και λόγους φυσικούς και εκ Γραφών, ισότιμους και ταυτοδιδάσκαλους παραστάτες ικανούς δι ευχών, για την μεταμόρφωσή μας, εις τέκνα Φωτός]

 

καλή πλοήγηση ευχόμενος το καλύτερο/ωφελιμότερο!

 

 

 

ΚΑΛΗ κι ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

 

όχι σαν χρονικό πέρασμα 40 ημερών, αλλά πέρασμα χώρου. Από χώρο επαναστάσεως σε χώρα Αναστάσεως

 

Δίδου ημίν εκτυπώτερον σου μετασχείν...

 

Ἄναρχε τρισήλιε Βασιλεῦ, ὁ καιρῶν καὶ χρόνων, τὰς ἑλίξεις περισκοπῶν, εὐλόγησον τὸν κύκλον, τῆς νέας περιόδου, τὰς ἀγαθάς σου δόσεις πᾶσι δωρούμενος.

 

 

ομόρροπη ελικοειδής κίνηση (9) νίκης του χρόνου και κρόνου και φθοράς

 

μια πορεία 40 ημερών (μέχρι Παρασκευή προ Λαζάρου) υπό την σκέπη ως φωτεινή νεφέλη της Θεοτόκου (χαιρετισμοί) και με οδηγό τον Σταυρό.

 

 

 

Το στάδιον των αρετών ηνέωκται, οι βουλόμενοι αθλήσαι εισέλθετε, αναζωσάμενοι τον καλόν της νηστείας αγώνα. Οι γαρ νομίμως αθλούντες, δικαίως στεφανούνται. Και αναλαβόντες την πανοπλίαν του Σταυρού, τον εχθρόν αντιμαχησόμεθα, ως τείχος άρρηκτον κατέχοντες την Πίστιν, και ως θώρακα την προσευχήν, και περικεφαλαίαν την ελεημοσύνην. Αντί μαχαίρας την νηστείαν, ήτις εκτέμνει από καρδίας πάσαν κακίαν. Ο ποιών ταύτα, τον αληθινόν κομίζεται στέφανον, παρά του Παμβασιλέως Χριστού, εν τη ημέρα της Κρίσεως.

 

τα μετά του ΤΡΙΩΔΙΟΥ 

 

 

   Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον μας,

Υπεραγία Θεοτόκε σκέπε ημάς υπό την σκέπην Σου

...ενσωματούμενοι... στο Ένα Αναστάσιμο Σώμα, υπό Μίαν Κεφαλή. Ορθοδόξως.

( ίνα ώσι εν... ) αγ.Πορφυρίου

(δεξί κλικ και άνοιγμα σε νέα καρτέλλα, μετάβαση σε βίντεο)

(ενότητα εις Τον Τριαδικό Έναν δια του ορθοδόξου Σταυρού, μυστικών και μυστηριακών βιωμάτων κι όχι ενότητα στην κενότητα δια του σκολιού... )

το (ΜΟΝΟ και ΕΝΑ) ''πανδοχείον'' (Ορθόδοξη Εκκλησία ισχυόντων μυστηρίων) μέσα στο οποίο αναθέτει Ο καλός Σαμαρείτης την θεραπεία του περιπεσόντος εις ληστάς...

 

Περιεχόμενα

ιστότοπου σε γενικές ενότητες

 

 ...Αγία Γραφή... Συναξαριστής, Ύμνος της Αγάπης...

 

Συναξαριστής... κατά πλάτος βίοι

 

...αγιογραφίες και διάφορα αρχεία mp3 με αναφορά και παρουσίαση μερικών αγιογραφιών του κυρΦώτη Κόντογλου

 

Παρακλητικοί Κανόνες, προσευχή του γέροντος Σωφρονίου, Ισαάκ Σύρου, των Πατέρων της Όπτινα...

 

παρακλητικός κανών εις την

Υπεραγίαν Θεοτόκον επί προσδοκία πολέμου

(αμήν σκέπη και φύλαξ έθνους και κράτους)

 

Εθνικός Ύμνος

 

άρθρα

(διάφορα, ενδεικτικά ελληνορθόδοξου προσέγγισης)

 

βιβλία - συγγραφικό έργο

[(για ενημέρωση, φυλλομέτρηση και ανάκτηση αν θέλετε...) και στο scribd]

 

 

πίνακας περιεχομένων όλων των τόμων από α' έως ε' by Κώστας Μυστακίδης on Scribd του 5ου βιβλίου... Η είσοδος του Παντοκράτορος..

 

 

 

και άλλα, ενδιαφέροντα στο blog ροής, και ιδίως ωφέλιμα, [που μαζεύουν τον νουν στα θεία εντός ημών - εν - δια(νοία) - φέροντα)] ....ενδεικτικά: 

 

λόγος αγ.Ιωάννου χρυσοστόμου για την γέννηση Του Κυρίου

 

Χριστούγεννα εξωτερικά και εσωτερικά

 

καταβασίες και αναβασίες Χριστουγέννων (πέραν της ψαλτικής)

 

Θεοφάνεια 2016

 

κρουνοί ύδατος Ζώντος εξ Υπερφύσεως για την σωτηρία, αγιασμό, κάθαρση της πεπτωκυίας φύσης και παραφύσης... εκ του Λόγου 2, στο 5 και 6, με τον μεγάλο αγιασμό, 5 και 6 Ιαν...

 

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

Εκ του τρίτου λόγου του «Θησαυρού Δαμασκηνού» άνευ του προοιμίου, διασκευασμένος φραστικώς.

 

...

 

 

Περί της Αναλήψεως του Χριστού - άγιος Γρηγόριος Παλαμάς
 

τριώδιο και μεγάλη τεσσαρακοστή

 

Περί ασώτου και σωτηρίας

 

Σταυρός και σταυροπροσκύνηση, μια ουράνια πολιτεία στην ‘’καθημερινότητα’’

 

Το κατά τάξιν και ετοιμότητα της εσωτερικής ζωής

 

Αναλογίες που οικειώνουν τον λόγο με Τον Λόγο

 

για την άλλη όψη (μαζεμένα)

 

...

Ύ μ ν ο ι

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Βηθλεέμ ετοιμάζου

Χριστός γεννάται

Ύμνοι Χριστουγέννων

Τι σοι προσηνέγκωμεν Χριστέ

δεύτε ίδωμεν πιστοί

’ξιον εστί (δεξί κλικ και άνοιγμα σε νέα καρτέλλα, μετάβαση σε βίντεο)

εν Ιορδάνη βαπτιζομένου

 

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αναστάσεως ημέρα

Αναστήτω ο Θεός

Μεθ'ημέρας οκτώ (μετάβαση στο YTB)

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ευλογητός ει Χριστέ

’ξιον εστίν

Υπερμάχω

 

Μικρός Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο (Μ. Αγία ’ννα - ’γιο Όρος)

 

απόδειπνο (από πειραϊκή εκκλησία - 1992) δυνατότητα ακρόασης και ανάκτησης

 

απόδειπνο (Μονή Πετράκη) 

 

 

 

 

free counters

(από 30 Δεκ 2010)

ip επισκεπτών ιστότοπου

 free counter
free counter

και counter από 2 Ιαν 2014

Τελευταία αναθεώρηση: 13 Μαρτίου 2019

  

[counter από clubs.pathfinder.gr (11-03-2004)

 

 

για γρήγορη αναζήτηση:

 

(εντός του ιστοτόπου)

 

  some edifying links

 

αλληλογραφία

 

 

visiting the blog HELLAS+ORTHODOXY

you have the choice to translate it (automatically) into your language...

 

ΕΛΛΑΔΑ+ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (blog)

 

 

 

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, αποστόλων η δωδεκάς, οι άγιοι πάντες, μετά τής Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις τό σωθήναι ημάς.
 

 

 

   

 

Χαῖρε, σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου.

 

χαίρε η της Τριάδος τους μύστας φωτίζουσα,

χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!

 

 

Μια προσέγγιση στον Ύμνο ’ξιον Εστίν

[βιώματα για τη μετοχή στη δόξα της τιμιωτέρας των Χερουβείμ και ενδοξοτέρας ασυγκρίτως των Σεραφείμ (οίκοι και οχήματα)]

 

 

(με δεξί κλικ, επάνω στο banner, ανοίγετε σε νέα καρτέλα με ανακατεύθυνση, το αγιολόγιο - εορτολόγιο του Ορθόδοξου συναξαριστή)

Greek Liturgical Texts Site) Λειτουργικά Κείμενα κλπ (μονοτονικά ή πολυτονικά)

 

άγιοι του Θεού, πρεσβεύετε υπέρ ημών

δι ευχών των Αγίων,

Κύριε ελέησον τον κόσμον σου άπαντα

    

δια του Σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω

                 

 

αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί....

κοινός τόπος φιλοκαλίας και φιλοσοφίας...

 

 

 

 

 

 

κοινωνική δικτύωση,

με αμεσότερους τρόπους επικοινωνίας

 

  

 

 

 βρείτε μας και...

 

 

 

  •  

 

πρόσκληση

 

κοινή αγάπη για την Πατρίδα,

ελληνορθόδοξη παιδεία, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ισονομία...

 

 

πολιτική δράση (Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητος ΣΕΕ)