Ελληνορθόδοξη παράδοση...

Θεανθρώπινη πρόταση Ζωής...

 

Καλώς ορίσατε σε μία

ελληνορθόδοξη ιστοσελίδα...

με περιεχόμενα

 

 

''φιλοσοφία και φιλοκαλία'',

''Ελλάδα και Ορθοδοξία''...

 

[επειδή όχι μόνο ο σκοπός, αλλά και ο δρόμος για τον σκοπό είναι άγιος (κατά τον αγ.Μάξιμο ομολογητή), στον παρόντα ιστότοπο και το όλο συγγραφικό έργο, γίνεται προσπάθεια ψηλάφησης αυτών (σκοπού και οδού)  εντοπίζοντας οδοδείκτες και λόγους φυσικούς και εκ Γραφών, ισότιμους και ταυτοδιδάσκαλους παραστάτες ικανούς δι ευχών, για την μεταμόρφωσή μας, εις τέκνα Φωτός]

 

καλή πλοήγηση ευχόμενος το καλύτερο/ωφελιμότερο!

 

 

 

ο άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος, παρατηρεί: Ότι και πάντες οι ’γιοι τον Λόγον του Θεού εν εαυτοίς συλλαμβάνουσι τη Θεοτόκω παραπλησίως και γεννώσιν αυτόν και γεννάται εν αυτοίς και γεννώνται υπ’ αυτού και πως υιοί και αδελφοί και μητέρες αυτού χρηματίζουσιν.

 

 

καλή κι ευλογημένη σαρακοστή

 

όχι διέλευσης χρόνου 40 ημερών, αλλά προετοιμασίας ''χώρου'' να  εγγίσουμε εκτυπώτερον την θείαν Γέννησιν, που ναι μεν συνέβη άπαξ ως θείο γεγονός αλλά παρατείνεται στους αιώνες, αναμένοντάς στο σπήλαιο του νοός και της καρδίας, ως άλλη φάτνη.  

 

πρόοδο και βίωμα στο ''συγκατάβασις γὰρ θεϊκή, οὐ μετάβασις δὲ τοπικὴ γέγονε·... ''

 

 

 

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (νηπτική και ησυχαστική άσκηση ως προϋπόθεση Χριστουγέννων)
 

 

 

   Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον μας,

Υπεραγία Θεοτόκε σκέπε ημάς υπό την σκέπην Σου

...ενσωματούμενοι... στο Ένα Αναστάσιμο Σώμα, υπό Μίαν Κεφαλή. Ορθοδόξως.

( ίνα ώσι εν... ) αγ.Πορφυρίου

(δεξί κλικ και άνοιγμα σε νέα καρτέλλα, μετάβαση σε βίντεο)

(ενότητα εις Τον Τριαδικό Έναν δια του ορθοδόξου Σταυρού, μυστικών και μυστηριακών βιωμάτων κι όχι ενότητα στην κενότητα δια του σκολιού... )

το (ΜΟΝΟ και ΕΝΑ) ''πανδοχείον'' (Ορθόδοξη Εκκλησία ισχυόντων μυστηρίων) μέσα στο οποίο αναθέτει Ο καλός Σαμαρείτης την θεραπεία του περιπεσόντος εις ληστάς...

 

Περιεχόμενα

ιστότοπου σε γενικές ενότητες

 

 ...Αγία Γραφή... Συναξαριστής, Ύμνος της Αγάπης...

 

Συναξαριστής... κατά πλάτος βίοι

 

...αγιογραφίες και διάφορα αρχεία mp3 με αναφορά και παρουσίαση μερικών αγιογραφιών του κυρΦώτη Κόντογλου

 

Παρακλητικοί Κανόνες, προσευχή του γέροντος Σωφρονίου, Ισαάκ Σύρου, των Πατέρων της Όπτινα...

 

παρακλητικός κανών εις την

Υπεραγίαν Θεοτόκον επί προσδοκία πολέμου

(αμήν σκέπη και φύλαξ έθνους και κράτους)

 

Εθνικός Ύμνος

 

άρθρα

(διάφορα, ενδεικτικά ελληνορθόδοξου προσέγγισης)

 

βιβλία - συγγραφικό έργο

[(για ενημέρωση, φυλλομέτρηση και ανάκτηση αν θέλετε...) και στο scribd]

 

 

και άλλα, ενδιαφέροντα στο blog ροής, και ιδίως ωφέλιμα, [που μαζεύουν τον νουν στα θεία εντός ημών - εν - δια(νοία) - φέροντα)] ....ενδεικτικά: 

 

Περί της Αναλήψεως του Χριστού - άγιος Γρηγόριος Παλαμάς
 

τριώδιο και μεγάλη τεσσαρακοστή

 

Περί ασώτου και σωτηρίας

 

Σταυρός και σταυροπροσκύνηση, μια ουράνια πολιτεία στην ‘’καθημερινότητα’’

 

Το κατά τάξιν και ετοιμότητα της εσωτερικής ζωής

 

Αναλογίες που οικειώνουν τον λόγο με Τον Λόγο

 

για την άλλη όψη (μαζεμένα)

 

...

Ύ μ ν ο ι

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Βηθλεέμ ετοιμάζου

Χριστός γεννάται

Ύμνοι Χριστουγέννων

Τι σοι προσηνέγκωμεν Χριστέ

δεύτε ίδωμεν πιστοί’ξιον εστί (δεξί κλικ και άνοιγμα σε νέα καρτέλλα, μετάβαση σε βίντεο)

εν Ιορδάνη βαπτιζομένου

 

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αναστάσεως ημέρα

Αναστήτω ο Θεός

Μεθ'ημέρας οκτώ (μετάβαση στο YTB)

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ευλογητός ει Χριστέ

’ξιον εστίν

Υπερμάχω

 

Μικρός Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο (Μ. Αγία ’ννα - ’γιο Όρος)

 

απόδειπνο (από πειραϊκή εκκλησία - 1992) δυνατότητα ακρόασης και ανάκτησης

 

απόδειπνο (Μονή Πετράκη) 

 

 

 

 

free counters

(από 30 Δεκ 2010)

ip επισκεπτών ιστότοπου

 free counter
free counter

και counter από 2 Ιαν 2014

Τελευταία αναθεώρηση: 15 νοεμβρίου 2019

  

[counter από clubs.pathfinder.gr (11-03-2004)

 

 

για γρήγορη αναζήτηση:

 

(εντός του ιστοτόπου)

 

  some edifying links

 

αλληλογραφία

 

 

visiting the blog HELLAS+ORTHODOXY

you have the choice to translate it (automatically) into your language...

 

ΕΛΛΑΔΑ+ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (blog)

 

 

 

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, αποστόλων η δωδεκάς, οι άγιοι πάντες, μετά τής Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις τό σωθήναι ημάς.
 

 

 

   

 

Χαῖρε, σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου.

 

χαίρε η της Τριάδος τους μύστας φωτίζουσα,

χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!

 

 

Μια προσέγγιση στον Ύμνο ’ξιον Εστίν

[βιώματα για τη μετοχή στη δόξα της τιμιωτέρας των Χερουβείμ και ενδοξοτέρας ασυγκρίτως των Σεραφείμ (οίκοι και οχήματα)]

 

 

(με δεξί κλικ, επάνω στο banner, ανοίγετε σε νέα καρτέλα με ανακατεύθυνση, το αγιολόγιο - εορτολόγιο του Ορθόδοξου συναξαριστή)

Greek Liturgical Texts Site) Λειτουργικά Κείμενα κλπ (μονοτονικά ή πολυτονικά)

 

άγιοι του Θεού, πρεσβεύετε υπέρ ημών

δι ευχών των Αγίων,

Κύριε ελέησον τον κόσμον σου άπαντα

    

δια του Σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω

                 

 

αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί....

κοινός τόπος φιλοκαλίας και φιλοσοφίας...

 

 

 

 

 

 

κοινωνική δικτύωση,

με αμεσότερους τρόπους επικοινωνίας

 

  

 

 

 βρείτε μας και...

 

 

 

  •  

 

πρόσκληση

 

κοινή αγάπη για την Πατρίδα,

ελληνορθόδοξη παιδεία, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ισονομία...

 

 

πολιτική δράση (Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητος ΣΕΕ)