Καλίμπρα
 
       Αναλαμβάνουμε την πλήρη επισκευή - επαναφορά του σκελετού της μοτοσυκλέτας στην αρχική του κατάσταση ,
     εφ΄όσον αυτό βέβαια είναι εφικτό, ώστε να παρέχει στον οδηγό πλήρη ασφάλεια.
     Συνεργαζόμαστε  στον χώρο μας με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στον τομέα ελέγχου της μοτοσυκ-
     λέτας μετά από ατύχημα
     Η πολύχρονη πείρα μας και τα θετικά σχόλια των πελατών μας είναι η απόδειξη της ποιότητας της εργασίας μας
 
 


Πνευματικά Δικαιώματα : Αφοί Γεωργά ΟΕ
design:kostas georgas