Έναρξη...
ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών, διακηρύξεις, πλειστηριασμοί
παρακολουθούμε και διαβάζουμε για λογαριασμό σας
περισσότερα από 300 έντυπα την ημέρα
και σας ενημερώνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΠΕ - ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 22 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. (031) 322524 - ΦΑΞ (031) 314401