ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH

ESPAÑOL

 •             Η Εταιρεία μας αντιπροσωπεύει διάφορες Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν :

 •  
 • 1.  Διαφημιστικούς πίνακες  μονο/πολυεικονικούς οποιοδήποτε διστάσεων (ESTRO, PRISMATEK).
 •  
 • 2.  Εναλλασσόμενα
 • συστήματα διαφημιστικής πληροφόρησης (VIDEO SYSTEM CAR, i.Τ.” ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ).
 • Ολοι οι αναφερόμενοι πίνακες πωλούνται, ενώ το "VIDEO SYSTEM CAR" ενοικιάζεται.

 • Για να έχετε περισσότερες πληροφορίες για τα νέα μας προϊόντα, που είμαστε βέβαιοι οτι θα σας ενδιαφέρουν, ανοίξετε την επιθυμητή σημαιούλα.

 •             Our Agency represents various Companies who specialize in the manufacture of :
 • 1.  Mono / multipictorial signs
 • of various dimensions
 • (ESTRO, PRISMATEK).
 • 2.  Alternative advertising
 • information systems (VIDEO
 •  
  SYSTEM CAR, i.Τ.”
 •  
  TELEMATIC INFORMATION).
 •             All the signs are for sale, whilst the "VIDEO SYSTEM CAR" may be rented.
  To find out more about our innovative products, in which we believe you will be highly interested, click on to the appropriate flag.

   

 •            Nuestra Empresa representa a diferentes Empresas que fabrican :

  1.  Tablones de anuncios y expositores publicitarios uni-pluridimensionales de cualquier dimensión (ESTRO, PRISMATEK).

 •  
 • 2.  Sistemas alternativos de i     ιnformación publicitaria (VIDEO SYSTEM CAR, i.Τ.” BASE DE DATOS).
 •             Todos los tablones de anuncios citados se venden, mientras que el “VIDEO SYSTEM CAR” se alquila.
 •             Para encontrar más informaciòn acerca de nuestros nuevos productos, que estamos seguros de que Le interesarán, abra la banderita que desee.
 •  

  Web Design CorfuNet