Γ1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15 16 15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 17 17
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 20 20 20
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 19 20