Πανοραμική Θέα

από την πλατεία του χωριού

[ Πανοραμική 360 (β) ]

 

 

 

 
arxiki selida button_1
 
photos button_1

 

Η κατεύθυνση και η ταχύτητα της κίνησης ρυθμίζεται σύμφωνα με τη θέση που τοποθετείται ο δείκτης (pointer)