Ἰσως σας ενδιαφέρουν...

Δύο άρθρα από την ιστοσελίδα του χωριού, Servou.gr

Με τίτλους:

Η Μάχη του Σέρβου. 10 Μαΐου 1826

και

Η μάχη στον «Σωρό της Γριάς»