ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 
 
  ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ
  ΕΙΣΟΔΗΜΑ (δρχ.)
  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
  ΦΟΡΟΥ (%)
  Μέχρι 1.600.000
  0%
  Από 1.600.000 - 2.000.000 
  2%
  Από 2.000.001 - 2.500.000 
  3%
  Από 2.500.001 - 3.000.000 
  4,5%
  Από 3.000.001 - 3.500.000 
  6%
  Από 3.500.001 - 4.500.000 
  8%
  Από 4.500.001 - 5.500.000 
  12%
  Από 5.500.001 - 7.000.000 
  16%
  Από 7.000.001 - 10.000.000 
  20%
  Από 10.000.001 - 15.000.000 
  24%
  Από 15.000.001 και πάνω 
  30%
 
[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

Κατασκευή σελίδας Web απο τον Παγκαρλιώτα Κώστα