Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
[Αγγλικά]
 

To "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" είναι αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού xαρακτήρα. Ιδρύθηκε στις 25 Αυγούστου του 1994 με πρωτοβουλία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου θεσσαλονίκης, και με στόxο τον εντοπισμό, καταγραφή και επεξεργασία θεμάτων σ'όλο το φάσμα των εργασιακών σxέσεων. Ακόμα, την πληροφόρηση, ενημέρωση & εκπαίδευση των εργαζομένων.

Αποτελεί μετεξέλιξη και ολοκλήρωση του Τομέα Τεκμηρίωσης - Ερευνών και Επιμόρφωσης που λειτούργησε με επιτυxία στο Ε.Κ.Θ.αρκετά xρόνια. Ο σκοπός του ΜΑΚ.ΙΝ.Ε είναι μη κερδοσκοπικός κατά την έννοια του άρθρου 784 Α.Κ. με στόχους την επιστημονική και τεxνική υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των θεμάτων που ενδιαφέρουν το Ε.Κ.Θ., τις οργανώσεις μέλη του και τους εργαζόμενους.

Απο το 1995 το ΜΑΚΙΝΕ, μετά απο τροποποίηση του Καταστατικού του, αποτελεί πιστοποιημένο απο το Υπουργείο Εργασίας Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Η άδεια αυτή ανανεώθηκε και το 1997. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στη νέα διαδικασία πιστοποίησης απο το ΕΚΕΠΙΣ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σήμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού, που αναφέρεται στους σκοπούς του, σκοπός του ΜΑΚΙΝΕ είναι η λειτουργία Πιστοποιημένου κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης.. Σχεδιάζει και πραγματοποιεί προγράμματα κατάρτισης ανέργων, εργαζομένων και κοινωνικώς αποκλεισμένων ατόμων. Παράλληλα πραγματοποιεί έρευνες μελέτες για την αγορά εργασίας και την ανεργία και δημιουργεί τις κατάλληλες δομές για την υποστήριξη αυτόυ του σκοπού

Το ΜΑΚΙΝΕ βέβαια, ως δημιουργία των Συδικαλιστικών Οργανώσεων του Ιδιωτικού και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Εργατουπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης) και πολύ πρόσφατα και της Ενωσης Δημοσιουπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρονται και στόχους, πέρα απο τους καταστατικούς σκοπούς του, αυτά είναι

Ο εντοπισμός , η καταγραφή , η επεξεργασία , η ανάλυση και έρευνα θεμάτων που έχουν σχέση με την εργασία και το ανθρώπινο δυναμικό. Η παρακολούθηση των διεθνών και βαλκανικών εξελίξεων και εμπειριών, η προώθηση της τεκμηρίωσης των σχετικών ζητημάτων.

Η προώθηση της πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συνδικαλιστικών στελεχών σε θέματα που ενδιαφέρουν το Ε.Κ.Θ.

Η συνεισφορά στην διερεύνηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος καθώς και από τους γενικότερους όρους διαβίωσης και εργασίας.

Η μελέτη πιθανών επιπτώσεων στων απασχόληση των εργαζομένων λόγω της εφαρμογής νέας τεχνολογίας και νέων μορφών εργασίας. Η παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα σε θέματα απασχόλησης , καταπολέμησης της ανεργίας , εκπαίδευσης , συνεχιζόμενης επιμόρφωσης των εργαζομένων.

Ο προσανατολισμός και σχεδιασμός προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους και ειδικότερα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (εκπαίδευση ανέργων, επανεκπαίδευση απειλούμενων με ανεργία, αύξηση προσόντων εργαζομένων, κατάρτιση παλιννοστούντων - απειλούμενων με κοινωνικό αποκλεισμό). Ακόμα κατάρτιση νέων-γυναικών και εκπαίδευση στην Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.

Για την κατανόηση του σκοπού του ΜΑΚ.ΙΝ.Ε :
Έχει δημιουργηθεί υλική και τεχνική υποδομή με επαρκείς εκτελεστικές εξουσίες για την ικανοποίηση των αναγκών του. Συνεργάζεται με οργανισμούς των εργαζόμενων και με ομοειδή με το ΜΑΚ.ΙΝ.Ε.σε Ιδρύματα και Ινστιτούτα σε Βαλκανικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνικό επίπεδο. Επίσης, με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επιστημονικούς φορείς της χώρας.
Οργανώνει και εφαρμόζει προγράμματα Επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Πραγματοποιεί έρευνες ή μελέτες που ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους.
Προωθεί τη συλλογή, επεξεργασία και την διάδοση πληροφοριών, μέσω όλων των δυνατών μέσων, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών πληροφοριών. Συλλέγει πληροφορίες που αφορούν την αγορά εργασίας , την εποχιακή απασχόληση και την ανεργία , ερευνά τα αποτελέσματα και πραγματοποιεί μελέτες σε μεθόδους αντιμετώπισης.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚ.ΙΝ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΑΚ.ΙΝ.Ε. αποτελείται από 9 μέλη . Διορίζεται από την Γενική Συνέλευση  των εταίρων που είναι η ολομέλεια της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει  τον Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή , τρεις Αντιπροέδρους, τον Ταμία και τρία μέλη.
 

[Αρχική Σελίδα]
ΚΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΩΠΟΥ 24 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (031) 556349 / 556351 ΦΑΞ: 556350
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ makine@otenet.gr
Απο τις 10-6-2001 η διεύθυνσή μας θα είναι: http://www.makine.gr