ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 
 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
2 μηνών - 1 έτους
1 μηνός
17 ετών συμπληρωμ.
13 μηνών
1 έτους συμπλ.- 4 ετών
2 μηνών
18 ετών συμπληρωμ.
14 μηνών
4 ετών συμπλ.- 6 ετών
3 μηνών
19 ετών συμπληρωμ.
15 μηνών
6 ετών συμπλ.- 8 ετών
4 μηνών
20 ετών συμπληρωμ.
16 μηνών
8 ετών συμπλ.-10 ετών
5 μηνών
21 ετών συμπληρωμ.
17 μηνών
10 ετών συμπληρωμ.
6 μηνών
22 ετών συμπληρωμ.
18 μηνών
11 ετών συμπληρωμ.
7 μηνών
23 ετών συμπληρωμ.
19 μηνών
12 ετών συμπληρωμ.
8 μηνών
24 ετών συμπληρωμ.
20 μηνών
13 ετών συμπληρωμ.
9 μηνών 
25 ετών συμπληρωμ.
21 μηνών
14 ετών συμπληρωμ.
10 μηνών
26 ετών συμπληρωμ.
22 μηνών
15 ετών συμπληρωμ.
11 μηνών
27 ετών συμπληρωμ.
23 μηνών
16 ετών συμπληρωμ.
12 μηνών
28 ετών συμπληρωμ.
24 μηνών
   
  ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
  2 μήνες - 1 έτος
  5 ημερομίσθια
  1 έτος - 2 έτη
  7 ημερομίσθια
  2 έτη - 5 έτη
  13 ημερομίσθια
  5 έτη - 10 έτη
  26 ημερομίσθια
  10 έτη - 15 έτη
  52 ημερομίσθια
  15 έτη - 20 έτη
  78 ημερομίσθια
  20 έτη και πάνω
  91 ημερομίσθια
   
  ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
  1 έτος - 3 έτη
  1 μηνιαίος μισθός
  3 έτη - 6 έτη
  2 μηνιαίους μισθούς
  6 έτη - 8 έτη
  3 μηνιαίους μισθούς
  8 έτη - 10 έτη
  4 μηνιαίους μισθούς
 
[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας]