ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
 
Οι Ελληνες Συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες , δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες
 
Τριτοβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση στην Ελλάδα είναι η ένωση Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών κλαδικών ή επαγγελματικών ονομάζεται Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και είναι γνωστή στους διεθνείς εργατικούς κύκλους ως G.S.E.E. από τα αρχικά της στα Ελληνικά.

Με βάση το καταστατικό της , η ΓΣΕΕ διοικείται από τα παρακάτω όργανα:

Το Εθνικό ή Πανελλαδικό Συνέδριο που συνέρχεται κάθε δυο ή τρία χρόνια.

Το Γενικό Συμβούλιο.

Την Εκτελεστική Επιτροπή (Διοίκηση)

Την Γραμματεία της Εκτελεστικής Επιτροπής

Την Εποπτική Επιτροπή που ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείρηση

 
Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι τα Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες.

Τα πρωτοβάθμια εργατικά σωματεία, εφόσον είναι τοπικά, προσχωρούν σε ένα Εργατικό Κέντρο. Επίσης, εφ’οσον είναι επιθυμητό, και σε μία Ομοσπονδία του ιδιαίτερου επαγγέλματος ή του κλάδου τους.

Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι τα σωματεία, τα τοπικά παραρτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης περιφέρειας, Πανελλαδικής έκτασης και οι ενώσεις προσώπων .

 
[E.K.Θ]
[Δομή]
[Λειτουργία]
[Iστορικά]
[MAKINE]
 
ΕΡΓΑΤΙΚO ΚEΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ Aριστοτέλους 32, 54631 Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
Τηλ:+031-235450, + 031-270328  Fax:+031-264281 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο makine@mail.otenet.gr
© Copyright MAKINE - 1997 Κατασκευή σελίδας Web απο τον Παγκαρλιώτα Κώστα