ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ
στο Πολεοδομικό Συγκρότημα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990-2000

Παγκαρλιώτας Κώστας
Γενικός Διευθυντής ΜΑΚ.ΙΝ.Ε.

Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2000

Οι πίνακες που ακολουθούν, περιγράφουν συγκεντρωτικά τις εξελίξεις στον τομέα της Απασχόλησης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία 1990-1999. Τα στοιχεία προέρχονται από τις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού των αντίστοιχων ετών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας. Αυτά είναι και τα επίσημα στοιχεία, τα οποία, όπως είναι γνωστό, υποεκτιμούν την Ανεργία (που υπολογίζεται μεγαλύτερη κατά 30% περίπου από τα επίσημα στοιχεία).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Απασχολούμενοι, Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός κατά τα έτη 1990 ως 2000
Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 
Πληθυσμός ηλικίας άνω των 15 ετών
Σύνολο Εργατικού Δυναμικού
Απασχολούμενοι
Άνεργοι
Μη Ενεργοί
1990
687.186
318.696
295.665
23.031
368.490
1991
697.850
321.637
294.636
27.001
376.213
1992
717.577
337.468
306.164
31.304
380.109
1995
788.586
371.557
328.029
43.528
417.029
1996
796.573
372.154
332.243
39.911
424.420
1997
815.162
386.229
339.676
46.553
428.933
1998 B΄ Τρίμηνο
756.800
372.300
326.300
45.900
384.500
1998 Δ΄ Τρίμηνο
766.943
376.207
331.177
45.029
390.736
1999 B΄ Τρίμηνο
767.743
390.011
338.776
51.235
377.732
2000 Α' Τρίμηνο
766.135
386.577
339.133
47.445
379.557
2000 Β' Τρίμηνο
772.135
385.044
341.591
43.453
387.091

Πηγή: ΕΕΔ ΕΣΥΕ ετών 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998 Β΄ Τρίμηνο, 1998 Δ΄ Τρίμηνο, 1999 Β΄ Τρίμηνο, 2000 Α' Τρίμηνο, 2000 Β΄ Τρίμηνο
Επεξεργασία / σύνθεση πίνακα: ΜΑΚ.ΙΝ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Απασχολούμενοι, Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός κατά τα έτη 1990 ως 2000
Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
 
Πληθυσμός ηλικίας άνω των 15 ετών
Σύνολο Εργατικού Δυναμικού
Απασχολούμενοι
Άνεργοι
Μη Ενεργοί
1990
320.527
200.444
191.640
8.804
120.083
1991
325.946
200.206
188.573
11.633
125.739
1992
333.665
207.425
194.991
12.434
126.240
1995
364.676
224.445
206.794
17.650
140.231
1996
366.238
225.763
210.413
15.350
140.475
1997
376.722
229.972
212.316
17.655
146.750
1998 B΄ Τρίμηνο
355.700
223.200
204.600
18.700
132.500
1998 Δ΄ Τρίμηνο
355.910
223.040
206.071
16.969
132.870
1999 B΄ Τρίμηνο
358.533
232.064
211.302
20.762
126.469
2000 Α' Τρίμηνο
358.382
229.070
209.934
19.136
129.312
2000 Β' Τρίμηνο
362.521
228.638
211.120
17.518
133.884

Πηγή: ΕΕΔ ΕΣΥΕ ετών 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998 Β΄ Τρίμηνο, 1998 Δ΄ Τρίμηνο, 1999 Β΄ Τρίμηνο, 2000 Α' Τρίμηνο, 2000 Β΄ Τρίμηνο
Επεξεργασία / σύνθεση πίνακα: ΜΑΚ.ΙΝ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Απασχολούμενοι, Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός κατά τα έτη 1990 ως 2000
Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 
Πληθυσμός ηλικίας άνω των 14 ετών
Σύνολο Εργατικού Δυναμικού
Απασχολούμενοι
Άνεργοι
Μη Ενεργοί
1990
366.659
118.252
104.025
14.227
248.407
1991
371.904
121.431
106.063
15.367
250.473
1992
383.912
130.043
111.173
18.870
253.869
1995
423.910
147.112
121.235
25.877
276.798
1996
430.335
146.390
121.830
24.561
283.945
1997
438.440
156.257
127.360
28.897
282.183
1998 B΄ Τρίμηνο
401.100
149.000
121.800
27.300
252.000
1998 Δ΄ Τρίμηνο
411.032
153.167
125.106
28.060
257.866
1999 B΄ Τρίμηνο
409.210
157.947
127.473
30.473
251.263
2000 Α' Τρίμηνο
407.752
157.507
129.199
28.308
250.245
2000 Β' Τρίμηνο
409.614
156.406
130.471
25.935
253.208

Πηγή: ΕΕΔ ΕΣΥΕ ετών 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998 Β΄ Τρίμηνο, 1998 Δ΄ Τρίμηνο, 1999 Β΄ Τρίμηνο, 2000 Α' Τρίμηνο, 2000 Β΄ Τρίμηνο
Επεξεργασία / σύνθεση πίνακα: ΜΑΚ.ΙΝ.Ε.
 

[Αρχική Σελίδα]
ΚΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΩΠΟΥ 24 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (031) 556349 / 556351 ΦΑΞ: 556350
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ makine@otenet.gr
Απο τις 10-6-2001 η διεύθυνσή μας θα είναι: http://www.makine.gr