ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης του ΚΕΚ ΜΑΚΙΝΕ, συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις και τους ενδιαφερόμενους (άνεργους, εργαζόμενους & αυτοαπασχολούμενους), για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της περιοχής του νομού Θεσσαλονίκης.
Ενημερώνει τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και στο τέλος των προγραμμάτων κατάρτισης τις επιχειρήσεις, για το περιεχόμενο των προγραμμάτων, για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν οι εργαζόμενοι.
Πληροφορεί τις επιχειρήσεις για την προσφορά εργασίας από τους καταρτιζόμενους του ΚΕΚ ΜΑΚΙΝΕ, από τη σχετική βάση, που διαχειρίζεται.
Δίνει τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε άνεργους που παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης στο ΚΕΚ ΜΑΚΙΝΕ.

Για να προσφέρετε μία θέση εργασίας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 56349 - 556351 ή στείλτε μας ΦΑΞ 556350 ή e-mail στο makine@otenet.gr

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

 
Επωνυμία Εταιρείας
Τηλέφωνο
FAX
E-mail
URL
 
Τίτλος Θέσης προς έρευνα
Εποχιακός ?
Κάτοχος Διπλώματος ?
Σχέσεις Αναφοράς

Συμπληρώστε το διάγραμμα της εταιρείας όπως αρμόζει για την συγκεκριμένη θέση. Συμπεριλάβετε:

Α. Το πρώτο σκαλοπάτι διεύθυνσης – ιεραρχίας πάνω από την συγκεκριμένη θέση.
Β. Τον τίτλο της θέσης.
Γ. Τις θέσεις που αναφέρονται σε αυτή την θέση, αν υπάρχουν.

Ιεραρχία Εταιρείας – Οργανισμού
 
Τίτλος Διευθυντή / Επιθεωρητή
Τίτλος Ζητούμενης Θέσης

 
Τίτλοι αυτών των θέσεων που αναφέρονται απευθείας στην θέση πρόσληψης. 
 
Aριθμός Εργαζομένων που ο κάτοχος της θέσης θα διευθύνει: 

Εποχιακά
Μόνιμα
Κύριος σκοπός της θέσης
 
Με συντομία περιγράψτε τις βασικές ή συνολικές λειτουργίες της συγκεκριμένης θέσης.
Καθήκοντα και Υπευθυνότητες
 
Περιγράψτε περιληπτικά το πιο σημαντικά καθήκοντα και υπευθυνότητες όπου είναι ανατεθειμένα σε αυτή τη θέση. Καταγράψτε αυτά με σειρά προτεραιότητας και προσπαθήστε να είστε όσο πιο περιεκτικός και προσεχτικός μπορείτε.
 
Καθήκον / Υπευθυνότητα % του Χρόνου
 
Σύνολο =100%
 
Γνώσεις και Ικανότητες
 
Περιγράψτε τις ειδικές γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται για να εκτελεστούν οι απαραίτητες καθημερινές λειτουργίες στην συγκεκριμένη θέση (συμπεριλάβετε μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, κομπιούτερ, εκπαίδευση, και / η ελάχιστη απαιτούμενη προϋπηρεσία / εμπειρία, αποδεικτικά έγγραφα, διπλώματα κ.τ.λ.).

 
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων/ Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

Συνοπτικά περιγράψτε το επίπεδο πολυπλοκότητας και επίλυσης προβλημάτων που ταιριάζει για την συγκεκριμένη θέση. Υποδείξτε πώς παραλαμβάνονται καθήκοντα και τι μέσα χρησιμοποιούνται για την καλύτερη απόδοση αυτών των καθηκόντων.
 

 
 
Απαιτήσεις για σωματική υγεία
 
Ποιο είναι το φυσιολογικό / καθημερινό περιβάλλον εργασίας;
Το εργασιακό περιβάλλον δεν εμπεριέχει σωματικό κίνδυνο η επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.
Το εργασιακό περιβάλλον εμπεριέχει μικρό σωματικό κίνδυνο όπου απαιτείται να ακολουθούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας.
Το εργασιακό περιβάλλον εμπεριέχει έκθεση σε ενδεχομένως επικίνδυνα υλικά και καταστάσεις όπου χρειάζεται να ακολουθούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας.
 
Τι είδος εξοπλισμού θα πρέπει τυπικά να χρησιμοποιείται σε αυτή τη θέση;
Τυπικός εξοπλισμός γραφείου (τηλέφωνο, κόπιερ, φαξ, προσωπικός υπολογιστής κ.τ.λ.).
Μηχανήματα με σχετικά εύκολο χειρισμό (μικρόμετρα, εργαλεία χειροκίνητα).
Μηχανήματα με περίπλοκες λειτουργικές διαδικασίες (εξοπλισμός τεστ, δυναμικά εργαλεία, πρωτεύοντα κομπιούτερ κ.τ.λ.)

 
 
Ποιοι από τους παρακάτω τύπους φυσικής προσπάθειας είναι απαραίτητοι για την διεκπεραίωση των βασικών λειτουργιών της θέσης; 

Παρακαλώ σημειώστε το ποσοστό χρόνου που απαιτείται για κάθε προσπάθεια .

 
Κάθισμα 
Ορθοστασία 
Σκύψιμο 
Γονάτισμα 
Σκαρφάλωμα 
Σπρώξιμο/ Τράβηγμα 
Ανέβασμα (κάτω 5 κιλά)
Ανέβασμα (πάνω 5 κιλά)
Κουβάλημα (κάτω 5 κιλά) 
Κουβάλημα (πάνω 5 κιλά) 
Άλλο 

 
 
Περιγράψτε πόσο συχνά οι παρακάτω προϋποθέσεις όρασης χρειάζονται όσον αφορά την σωστή λειτουργία σε αυτή τη θέση 
 
Ανάγνωση εγγράφων αναλυτικού σκοπού, για μεγάλη ακρίβεια
Παρακολούθηση video σε οθόνες
Παρακολούθηση εργαστηριακού υλικού, μη γραπτού,μη video
Οδήγηση 
 
Ποιος είναι ο υψηλότερος βαθμός χειρονακτικής εργασίας που απαιτείται για αυτή τη θέση;
 
Λίγη και όχι εξειδικευμένη χειρονακτική ικανότητα και συντονισμός χεριών - ματιών.
Αρκετή χειρονακτική ικανότητα και συντονισμός χεριών – ματιών (βασική ικανότητα δακτυλογράφησης, χειρισμός εργαστηριακού υλικού κ.τ.λ.).
Προηγμένη χειρονακτική ικανότητα και συντονισμός χεριών – ματιών (όπως ευρείας ταχύτητας δακτυλογράφηση η λειτουργία χειροκίνητων μηχανημάτων).

 
 
Η παραπάνω περιγραφή εργασίας με κανένα τρόπο δεν υποδηλώνει ότι αυτά είναι τα μόνα καθήκοντα τα οποία θα εκτελεί ο υπάλληλος με το που καταλαμβάνει την θέση. Οι υπάλληλοι μπορεί να ακολουθήσουν οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες σχετικές με την δουλειά τους και να εκτελέσουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους ζητηθούν από τον προϊστάμενό τους. 

Οι προϋποθέσεις είναι ενδεικτικές του κατώτατου σημείου γνώσης, ικανότητας. Για να αντεπεξέλθει και να πετύχει, ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις ικανότητες αυτές σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό. 

Το κείμενο αυτό δεν δημιουργεί κανένα συμβόλαιο συνεργασίας, είναι απλά ένα έγγραφο όπου δείχνει θέληση για επαφή και συνεργασία στα θέματα προσωπικού.


 

[Αρχική Σελίδα]
ΚΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΩΠΟΥ 24 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (031) 556349 / 556351 ΦΑΞ: 556350
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ makine@otenet.gr
Απο τις 10-6-2001 η διεύθυνσή μας θα είναι: http://www.makine.gr