ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Φόρμα Αναζήτησης Εργασίας

Προσωπικά Στοιχεία
Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας 
Πόλη 
Ταχ. Kώδικας
Τηλέφωνο κατοικίας
Fax 
E-Mail
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Είσαστε 18 χρονών ή μεγαλύτερος
Έχετε καταδικαστεί ποτέ για κάποιο έγκλημα; 
Αν ‘ναι’ παρακαλώ εξηγήστε:
Πως μάθατε για το γραφείο; Παρακαλώ συμπληρώστε.
Έχετε κάποια προτίμηση σε συγκεκριμένη θέση εργασίας; 
Έχετε προτίμηση όσον αφορά το αντικείμενο ή χώρο της εταιρείας – οργανισμού; 
Επιθυμητός μισθός (σε δραχμές)

για κάθε 
Επιθυμητό πρόγραμμα
Κανονικό ωράριο 
Μειωμένο ωράριο 
# ωρών την εβδομάδα 

Θα μπορούσατε να δουλέψετε υπερωρίες; 
Aπο Ποια ημερομηνία θα μπορούσατε να αρχίσετε να δουλεύετε;
Θα μπορείτε να ταξιδεύετε αν είναι απαραίτητο για την εργασία σας; 
Εκπαίδευση

Λύκειο

Όνομα Λυκείου
Πόλη και Ταχυδρομικός Κώδικας
Δίπλωμα ή # χρόνων που συμπληρώσατε
Ειδίκευση ή Κατεύθυνση
Βαθμός Μέσος Όρος
.

Πανεπιστήμιο 

Όνομα Πανεπιστημίου
Πόλη και Ταχυδρομικός Κώδικας
Δίπλωμα ή # χρόνων που συμπληρώσατε
Ειδίκευση ή Κατεύθυνση
Βαθμός Μέσος Όρος
.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Όνομα Πανεπιστημίου
Πόλη και Ταχυδρομικός Κώδικας
Δίπλωμα ή # χρόνων που συμπληρώσατε
Ειδίκευση ή Κατεύθυνση
Βαθμός Μέσος Όρος
Αναφέρατε οτιδήποτε πιστοποιητικά που κερδίσατε, και/ ή οτιδήποτε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνονται στις τυπικές σπουδές που ήδη αναφέρατε.
Αναφέρατε Επαγγελματικές Προσχωρήσεις / Δεσμούς στους οποίους ανήκετε (παρακαλώ μην συμπεριλάβετε δραστηριότητες που μπορεί να υποδείξουν ηλικία, φύλο, χρώμα, φυλή, δόγμα, εθνική καταγωγή, θρησκεία, συζυγική κατάσταση, σεξουαλικό προσανατολισμό, πολιτικές πεποιθήσεις η αναπηρία):
Προϋπηρεσία
Αναφέρατε την τωρινή ή πιο πρόσφατη εργασία σας αρχικά. Μπορείτε να συμπεριλάβετε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετιζόμενα με εργασία, στρατό και εθελοντική εργασία.
Τωρινός/Πιο πρόσφατος εργοδότης
Πόλη και Ταχυδρομικός Κώδικας
Τηλεφωνικός Αριθμός
Όνομα και τίτλος προϊσταμένου
Τίτλος της Θέσης
Λόγος που φύγατε
Μισθός για κάθε 
Ημερομηνίες που εργαστήκατε Από Μέχρι
Θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή με τον εργοδότη σας: 
Προηγούμενος εργοδότης
Πόλη και Ταχυδρομικός Κώδικας
Τηλεφωνικός Αριθμός
Όνομα και τίτλος προϊσταμένου
Τίτλος της Θέσης
Λόγος που φύγατε
Μισθός για κάθε 
Ημερομηνίες που εργαστήκατε Από Μέχρι
Θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή με τον εργοδότη σας: 
Προηγούμενος εργοδότης
Πόλη και Ταχυδρομικός Κώδικας
Τηλεφωνικός Αριθμός
Όνομα και τίτλος προϊσταμένου
Τίτλος της Θέσης
Λόγος που φύγατε
Μισθός για κάθε 
Ημερομηνίες που εργαστήκατε Από Μέχρι
Θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή με τον εργοδότη σας: 
Επαγγελματικές Συστάσεις
Όνομα  Τίτλος Εταιρεία  Τηλέφωνο  Επαγγελματική Σχέση
Απαλλαγή και Υπογραφή Αιτούντα

Σε συνδυασμό με την αίτησή μου για εργασία και σαν προϋπόθεση, κατανοώ ότι μπορεί να γίνει έρευνα της προϊστορίας μου συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων εργοδοτών, σχολεία, πανεπιστήμια κ.τ.λ. Αυτές οι αναφορές θα περιέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον χαρακτήρα, εργασιακές συνήθειες, απόδοση, εκπαίδευση, αποζημίωση, και εμπειρία μαζί με λόγους διακοπής συνεργασίας απόλυσης από προηγούμενους εργοδότες. Οπότε συμφωνώ για την παραλαβή αυτών των πληροφοριών.

Επίσης κατανοώ ότι αυτή η αίτηση δεν είναι συμβόλαιο εργασίας, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην δημιουργία ενός.

Κατανοώ ότι θα πρέπει να παράσχω έγγραφα ώστε να αποδείξω την ταυτότητά μου και το δικαίωμά μου να δουλέψω στην Ελλάδα, αν μου γίνει προσφορά από κάποια εταιρεία, και αποτυχία να παράσχω αυτές τις αποδείξεις μπορεί να συνεπάγεται την διακοπή της συνεργασίας και απόλυση.

Απαλλάσσω και συμφωνώ να μην προβώ εναντίον οποιουδήποτε ατόμου, εταιρείας, που θα δώσει πληροφορίες για μένα στο γραφείο.

Βεβαιώνω ότι όλες οι πληροφορίες που παρέδωσα είναι αληθής, πλήρης και σωστές. 

Ονοματεπώνυμο Αιτούντα  Ημερομηνία 


[Αρχική Σελίδα]

ΚΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΩΠΟΥ 24 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (031) 556349 / 556351 ΦΑΞ: 556350
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ makine@otenet.gr

Απο τις 10-6-2001 η διεύθυνσή μας θα είναι: http://www.makine.gr