ΑΔΕΙΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 
 
  ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ
  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ
   
   
  ΜΙΣΘΟΣ
  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
  1 χρόνος
  24
  24/25 μισθού
  24
  2 χρόνια
  25
  1 μισθός
  25
  3 χρόνια
  26
  1 μισθός
  26
  και άνω
  26
  1 μισθός
  26
 
Β) Επιχειρήσεις με πενθήμερο
 
  ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ
  ΜΙΣΘΟΣ
  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
  1 χρόνος
  20
  24/25 μισθού
  24
  2 χρόνια
  21
  1 μισθός
  25
  3 χρόνια
  22
  1 μισθός
  26
  και άνω
  22
  1 μισθός
  26
   
  ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΜΕ 6ΗΜΕΡΟ ΕΡΓ.
  ΜΕ 5ΝΘΗΜΕΡΟ ΕΡΓ.
   
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΕΡΓΑΤΕΣ
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΕΡΓΑΤΕΣ
  1 χρόνος
  ½ του μισθού
  13
  ½ του μισθού
  13
  2 χρόνια
  ½ του μισθού
  13
  ½ του μισθού
  13
  3 χρόνια
  ½ του μισθού
  13
  ½ του μισθού
  13
  και άνω
  ½ του μισθού
  13
  ½ του μισθού
  13
 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 
 
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  (στον ίδιο εργοδότη)
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΕΡΓΑΤΕΣ
  1 μήνας 
  2/25 μισθού
  2 ημερομίσθια
  2 μήνες
  4/25 μισθού
  4 ημερομίσθια
  3 μήνες
  6/25 μισθού
  6 ημερομίσθια
  4 μήνες
  8/25 μισθού
  8 ημερομίσθια
  5 μήνες
  10/25 μισθού
  10 ημερομίσθια
  6 μήνες 
  12/25 μισθού
  12 ημερομίσθια
  7 μήνες
  14/25 μισθού
  14 ημερομίσθια
  8 μήνες
  16/25 μισθού
  16 ημερομίσθια
  9 μήνες
  18/25 μισθού
  18 ημερομίσθια
  10 μήνες
  20/25 μισθού
  20 ημερομίσθια
  11 μήνες
  22/25 μισθού
  22 ημερομίσθια
 Σημείωση:  Ισχύει για όλους τους εργαζομένους και επιχειρήσεις
 
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  (στον ίδιο εργοδότη )
  ΜΙΣΘΟΣ
  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
  1 μήνας
  2/25 μισθού
  2 ημερομίσθια
  2 μήνες
  4/25 μισθού
  4 ημερομίσθια
  3 μήνες
  6/25 μισθού
  6 ημερομίσθια
  4 μήνες
  8/25 μισθού
  8 ημερομίσθια
  5 μήνες
  10/25 μισθού
  10 ημερομίσθια
  6 μήνες
  12/25 μισθού
  12 ημερομίσθια
  7 μήνες και άνω
  ½ μισθού
  13 ημερομίσθια
   
   
   
 Σημείωση:  Ισχύει για όλους τους εργαζομένους και επιχειρήσεις

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

 
 
ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

      
[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας] 

[Αρχικό Μενού[Αρχή Ενότητας]