Μαίνητες

Άνδρος Το χωριό Φωτογραφίες Εκδηλώσεις Σύνδεσμοι Επαγγελματίες

 

Έρχομαι.

Οι αισθήσεις μου σπαργώσαι ώσεις

Καμιά κλεψύδρα δεν μπορεί

Στη νήσο αυτή να εξαντλήση

Την άμμο της πιο μικρής ακόμη ακρογιαλιάς

Κανένα μέτρο να μετρήση

Το διάφανο μπλάβο βάθος

Που έχουν εδώ τα κρεμαστά νερά,

Κανένα άλλο νησί δεν ημπορεί να δώση

Για την ψυχή και τις αισθήσεις

Στον κόσμο τούτο βιος

Πιο ζείδωρο και πλούσιο.

 

(«΄Ανδρος», Ανδρέας Εμπειρίκος)

Τελευταία ενημέρωση: 31/08/2010

 

Επικοινωνία: mainweb@otenet.gr