ΕΡΓΑΣΤHΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Αγαπητέ/ή Φίλε/η,

Τα σχολεία ξεκίνησαν και οι Εκπαιδευτικοί, συναντούν ξανά τους Μαθητές τους στο προαύλιο (όσο μικρό ή μεγάλο είναι αυτό) .

Καινούρια σχολική χρονιά, νέα μαθήματα, διάφορες αλλαγές αλλά η «Γραμματική» είναι ίδια. Μπορεί όμως να είναι και αλλιώτικη, αν θέλει κάποιος να τη δεί και να τη διαβάσει διαφορετικά.

Εχεις σκεφτεί, π.χ ότι υπάρχει μια Προσωπική Αντωνυμία που έχει μόνο μια πτώση; Την Ονομαστική.

Και κλείνεται : Εγώ- Αυτοί - Εμείς.

Δηλ.: Εγώ (ο εκπαιδευτικός), - Αυτοί (οι μαθητές)- Εμείς ( η σχολική κοινότητα).

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη του σεμιναρίου

«Σ Υ Ν – Θ Ε Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο:

Σ Τ Ο Ν Α Σ Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Τ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ»

 

που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, γιατί καθένας μπορεί να διαβάζει και «αλλιώς» τα μαθήματα, ιδιαίτερα αν πρόκειται για μαθήματα ζωής.

Το σεμινάριο αποσκοπεί σε μια νέα μεταθεωρητική προσέγγιση του χώρου της εκπαίδευσης που βασίζεται στη συστημική οπτική .

Ο τρόπος διεκπεραίωσης του σεμιναρίου είναι θεωρητικός και βιωματικός και περιλαμβάνει δυναμικές συνθετικές διεργασίες που θα αναπτυχθούν μέσω της ομαδικής διαδικασίας, και θα δώσουν τις δυνατότητες στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν αποτελεσματικά εργαλεία δράσης και δημιουργικής παρέμβασης στο χώρο του Σχολείου, όσο αυτό είναι εφικτό.

Η σύνδεση του εκπαιδευτικού ρόλου με τα στοιχεία πραγματικότητας που μπορούμε να αντιληφθούμε χρειάζεται, σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά να συμπεριλάβει και την εσωτερική πραγματικότητα .

Σε καλούμε να ταξιδέψουμε μαζί ανακαλύπτοντας, γνωρίζοντας, κερδίζοντας, και συγκατασκευάζοντας με το σύνολο τις κατάλληλες συνθήκες για να είναι πραγματικά πιο ανθρώπινο το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 1 έτος και οι προγραμματισμένες συναντήσεις θα γίνονται σε 15νθήμερη βάση .

Το σεμινάριο συντονίζουν Συνεργάτες του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων .

Ο αριθμός συμμετοχής είναι περιορισμένος.

 

Καλή σχολική χρονιά.

 

Περισσότερες πληροφορίες για δηλώσεις συμμετοχής : κ.ΣΙΣΣΥ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ κάθε μέρα , Δευτέρα - Πέμπτη

9.30πμ. ως τις 15.30μμ - 21.00μ.μ. στο Εργαστήριο.Τηλ (01) 8063665 - 6129290, FAX (01) 8062113.