ΕΡΓΑΣΤHΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανθρώπινα Συστήματα» επιδιώκει να βοηθήσει τους Εκπαιδευτικούς όλων των Βαθμίδων και ειδικοτήτων της Εκπαίδευσης (Βρεφοκόμους, Νηπιοκόμους, Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Καθηγητές), οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με το πιο ευαίσθητο ανθρώπινο δυναμικό (τους νέους) να εμβαθύνουν τη γνώση για την ανθρώπινη συμπεριφορά και επικοινωνία, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα για καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό τους, τους μαθητές τους και το γενικότερο περιβάλλον τους.

Το Πρόγραμμα

«Σ Υ Ν - Θ Ε Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο:

Σ Τ Ο Ν Α Σ Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Τ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ»

βασίζεται στο Συστημικό τρόπο σκέψης που απορρέει από την ολιστική μεταθεωρητική διεπιστημονική θεωρία και αποτελείται από θεωρητικό και βιωματικό μέρος.

Α) Το θεωρητικό μέρος καλύπτεται από εισηγήσεις που περιλαμβάνονται σε 5 μεγάλες ενότητες:

Ανθρώπινα Συστήματα

Το Σχολείο ως Σύστημα

Ο Εκπαιδευτικός σήμερα

Το Παιδί - Η Οικογένεια

Παρεμβάσεις - Πρόληψη

Β) Το βιωματικό μέρος αφορά την επεξεργασία των θεωρητικών ενοτήτων

Γ) Εποπτεία περιστατικών ή θεμάτων που αφορούν τον Εκπαιδευτικό ως Παιδαγωγό ή εργαζόμενο μέσα στο χώρο του Σχολείου.

Δ) Το Πρόγραμμα είναι αυτοτελές και διαρκεί ένα έτος με προοπτική συνέχισής του την επόμενη χρονιά.

Γίνεται ανά 15/θήμερο, κάθε δεύτερη Τετάρτη από τις 4 Νοέμβριου 1998 ως τις 26 Μαΐου 1999, από τις 6μμ ως τις 9μμ, Κονίτσης 33 Α , Μαρούσι,

Ε) Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα γίνουν Εργαστήρια με πιο εξειδικευμένα θέματα που αφορούν βιωματικές εφαρμογές εκτός των ωρών του Σεμιναρίου, κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο του μήνα.

ΣΤ) Εισηγητές των θεωρητικών και βιωματικών θεμάτων είναι εκτός από τους οργανωτές - συντονιστές και άλλοι συνεργάτες του Εργαστηρίου.

Ζ) Ο αριθμός συμμετοχής είναι περιορισμένος.

 

Περισσότερες πληροφορίες για δηλώσεις συμμετοχής: κ. Σίσσυ Χαϊτογλου κάθε μέρα, Δευτέρα- Πέμπτη, 9.30πμ. - 15.30μ.μ και Παρασκευή 15.30μ.μ-.21.00μ.μ. στό Εργαστήριο. Τηλ (01) 8063665 – 6129290, FAX (01) 8062113.