ΚΕΝΤΡΟ  ΕΡΕΥΝΑΣ  και  ΜΕΛΕΤΗΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
                                                                     και  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΑΡΓΥΡΟΥ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
         

 
                                                                  ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ  ΜΑΣ-  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΤΕ  ΜΑΣ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ   ΜΑΣ
                      

                                                                                                   ΕΔΩ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ  ΜΑΖΙ  ΜΑΣ 

    ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΚ.Ε.Μ.Ι.Π.Α.Ε.  ΑΡΓΥΡΟ  ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ  ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ  ΔΥΣΤΟΣ                                                                   ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 σελίδες   1(Κ.Ε.Μ.Ι.Π.Α.Ε.)     2(ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ)     3(1821)    4(ΕΚΚΛΗΣΙΑ---ΣΧΟΛΕΙΟ)    5(ΠΡΟΕΔΡΟΙ)     6(ΕΚΛΟΓΕΣ)     7(ΕΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΟΥ)                         σελ. 5                                                                                                      

   ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΤΗΤΑΣ  ΑΡΓΥΡΟΥ  απο  ΤΗΝ  ΙΔΡΙΣΗ  ΤΗΣ  μεχρι  ΤΗ  ΔΙΑΛΥΣΗ  ΤΗΣ

1.  Ε. Ν. ΛΟΓΟΣ                                     26- 6-1914  έως 25-10-1915          

2.  Δ. Β. ΜΠΕΝΑΚΗΣ                          25-10-1915 έως  1-10-1916      

3. Κ. Β. ΧΑΣΑΠΗΣ                                  1-10-1916 έως  1-10-1917      

4. Φ.      ΚΑΡΓΑΣ                                     1-10-1917 έως   2- 5- 1918        

5. Ε. Ν. ΛΟΓΟΣ                                        2 - 8-1918 έως 20-11-1922     

6. Χ. Δ. ΠΟΥΛΟΣ                                  20-11-1922 έως  2-11-1923     

7. Ν. Μ. ΤΣΙΓΚΡΟΣ                              20-11-1923 έως  8-12-1925    

8. Α. Δ. ΤΣΙΓΚΡΟΣ                                  5-12-1925 έως 31- 3-1927    

9. Κ. Ε. ΤΣΙΓΚΡΟΣ                                  5-12-1927 έως 15- 8-1929    

10.  Γ. Δ. ΚΑΡΓΑΣ                                 15- 5-1929  έως 14- 9-1929    

11. Γ. Β. ΜΠΕΝΑΚΗΣ                           14-9-1929  έως   8- 9-1930

12. Γ. Ν. ΛΟΓΟΣ                                      8- 9-1939  έως   1- 8-1931   

13. Α. Ν. ΧΑΝΤΖΗΣ                               1- 8-1931  έως  9-11-1932    

14. Γ.      ΠΑΠΑΚΗΡΥΚΟΣ                   9-11-1932 έως  16- 2-1934    

15. Γ.      ΡΑΠΤΗΣ                                  13- 2-1934 έως 13- 4-1934    

16. Δ. Α. ΤΣΙΓΚΡΟΣ                               13- 4-1934 έως 15-12-1934   

17. Α. Η. ΤΟΥΡΤΟΥΛΑΣ                     15-12-1934 έως 15-12-1935   

18. Κ. Α. ΜΙΧΑΗΛ                                15-12-1935 έως 15-12-1936   

19. Δ. Γ. ΠΟΥΛΟΣ                                15-12-1936 έως   8-  9-1940   

20. Γ.     ΤΟΛΙΑΣ                                     8-  9-1940 έως  25-  1-1941   

21. Δ. Α. ΤΣΙΓΚΡΟΣ                             25-  1-1941 έως  23-  4-1942   

22. Π. Δ. ΚΑΡΓΑΣ                                  23- 4-1942 έως  16-12-1942   

23. Δ. Γ. ΠΟΥΛΟΣ                                16-12-1942 έως   4-10-1945   

24. Ι. Ν. ΜΠΑΝΟΣ                                  4-10-1945 έως   4-  6-1947    

25. Κ. Α. ΜΙΧΑΗΛ                                  7-  6-1947 έως 31-12-1949    

26. Β. Κ. ΧΑΣΑΠΗΣ                             31-12-1949 έως 21-  5-1951    

27. Ι.        ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ                  27-  5-1951 έως 16-12-1952    

28. Αν.    ΚΑΡΓΑΣ                                 16-12-1952 έως 16-12-1953   

29. Κ. Ν. ΜΠΑΝΟΣ                              16-12-1953 έως 31-12-1956   

30. Δ. Γ. ΚΑΡΓΑΣ                                  31-12-1956 έως 17-  5-1959   

31. Κ. Ν. ΜΠΑΝΟΣ                              17-  5-1959 έως 31-12-1964   

32. Κ. Ν. ΜΠΑΝΟΣ                               31-12-1964 έως 22-  4-1967   

33. Κ. Ν. ΜΠΑΝΟΣ                               11-  9-1967 έως 26-  9-1973    

34. Δ. Γ. ΚΑΡΓΑΣ                                      ................................................   

35. Δ. Γ. ΚΑΡΓΑΣ                                      ................................................    

36. Γ. Α. ΤΣΙΓΚΡΟΣ                                   ................................................    

37. Ν. Γ. ΤΣΙΓΚΡΟΣ                                  .................................................    

38. Δ. Γ. ΚΑΡΓΑΣ                                      ................................................. 

39. Ε. Α. ΤΣΙΓΚΡΟΣ                                 21-10-1973 έως 19- 9-1974   

40. Αριστ.   ΓΕΩΡΓΙΟΥ(δάσκαλος)      19-  9-1974 έως    1- 6-1975   

41. Δ. Γ. ΚΑΡΓΑΣ                                      1-  6-1975 έως 31-12-1978    

42. Δ. Γ. ΚΑΡΓΑΣ                                       1-1-1979 έως 31-12-1982    

43. Ι.  Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                      1-1-1983 έως 31-12-1987     

44. Κ. Κ. ΜΙΧΑΗΛ                                     1-1-1988 έως 31-12-1991

45. Ν. Κ. ΧΑΣΑΠΗΣ                                  1-1-1992 έως 31-12-1995

46. Ν. Κ. ΧΑΣΑΠΗΣ                                  1-1-1996 έως  30- 3-1997        

47. Β. Α. ΚΑΡΓΑΣ                                   30- 3-1997 έως 31-12-1998     

                                                                  ΔΗΜΟΣ     ΔΥΣΤΙΩΝ                                                              
1.ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         1-1-1999  εως   31-12-2002 
      προεδρος   Τ.Σ.    ΑΡΓΥΡΟΥ       ΚΑΡΓΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  απο1-1-1999 εως31-12-2000- 
                                                               ΠΟΓΚΑ    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ απο1-1-2001  εως 31-12-2002
2.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ        1-1-2003  εως   31-12-2006
       προεδρος  Τ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥ          ΚΟΛΙΑΣ  ΜΑΡΙΟΣ   απο  1-1-2003   εως  31-12-2004-
                                                               ΚΑΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ απο 1-1-2005 εως 31-12-2006
3.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ          1-1-2007 εως ..............
        προεδρος  Τ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥ         ΚΑΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ απο 1-1-2007 εως...........

   σελίδες   1(Κ.Ε.Μ.Ι.Π.Α.Ε.)     2(ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ)     3(1821)    4(ΕΚΚΛΗΣΙΑ---ΣΧΟΛΕΙΟ)    5(ΠΡΟΕΔΡΟΙ)     6(ΕΚΛΟΓΕΣ)     7(ΕΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΟΥ

                        ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ  ΜΑΣ-  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΤΕ  ΜΑΣ - ΟΔΗΓΗΣΤΕ   ΜΑΣ  
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΚ.Ε.Μ.Ι.Π.Α.Ε.  ΑΡΓΥΡΟ  ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ  ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ  ΔΥΣΤΟΣ                                                                   ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ