ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

Α

Β

Γ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

2019-20

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

2018-19

 

Οδηγίες 2018-19

Οδηγία 2017-18

Οδηγία 2017-18

Οδηγία 2017-18

 

 

Ιστορία

Μαθήματα  Κοινωνικών Επιστημών

Ιστορία

 

Ιστορία

 

Ιστορία

 

ιστορία

ΙΣΤΟΡΙΑ

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά (1)

Θρησκευτικά (1)

Θρησκευτικά (1)

 

Θρησκευτικά

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν. & Πολιτ. Αγωγή

Μαθήματα  Κοινωνικών Επιστημών

 

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

 

 

Φυσική Αγωγή

Μαθήματα  Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτέα ύλη Φυσικής Αγωγής

 

Διδακτέα ύλη Φυσικής Αγωγής

 

Διδακτέα ύλη Φυσικής Αγωγής

 

 

 Φυσική  αγωγή

Οικιακή Οικονομία

Μαθήματα  Κοινωνικών Επιστημών

Οικιακή Οικονομία

 

 

 

Οικιακή Οικονομία

Πληροφορική

Μαθήματα Πληροφορικής & Τεχνολογίας

Πληροφορική

 

 

Πληροφορική

 

 

Πληροφορική

 

 

 

Πληροφορική

Τεχνολογία

Μαθήματα Πληροφορικής & Τεχνολογίας

Τεχνολογίας

 

 

Τεχνολογίας

 

 

Τεχνολογίας

 

 

 

Τεχνολογία

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

 

Μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

 

Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

 

 

 

 

 

 

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Φιλολογικών μαθημάτων

Φιλολογικών μαθημάτων

Φιλολογικών μαθημάτων

 

Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Καλλιτεχνικά 

Μουσική

Πολιτισμός & Δραστηριότητες  ( Καλλιτεχνικά – Μουσική)

Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά - Μουσική)

Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά - Μουσική)

Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά - Μουσική)

 

Μουσική

 

Καλλιτεχνικά

 

 

 

 

 

 

 

Ξένες Γλώσσες

Ξένων Γλωσσών

 

 

 

 

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ

Φυσικών Επιστημών

 

Φυσικών Επιστημών

Φυσικών Επιστημών

Φυσικών Επιστημών

 

Φυσική Α΄

Φυσική Β΄ Γ΄

 

Βιολογία

 

Γεωλογία –Γεωγραφία

Ενιαίο πρόγραμμα

Τρ. Εν. Προγ.

 

 

 

 

 

 

 

Μαθηματικών

Μαθηματικά

Μαθηματικών

Μαθηματικών

Μαθηματικών

 

Μαθηματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ