ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Γ΄ τάξη

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Οδηγίες 2018-19

Οδηγία 2017-18

Οδηγία 2017-18

Οδηγία 2015-16

 

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

 Θρησκευτικά

Θρησκευτικά όλων των τάξεων

 

 

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

 

 

 

Αρχαία Ελλ. Γλώσσα

Φιλολογικών Μαθημάτων

 

Φιλολογικών Μαθημάτων Εσπερινού

 

Αρχαία ελληνική γλώσσα & Γραμματεία Εσπερινού

 

 

 

 

 

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Ομάδας προσανατολισμού

 

 

Νεοελ. Γλώσσα

 

Φιλολογικών Μαθημάτων Εσπερινού

 

 

 

Νεοελ. Γλώσσα

Νεοελ. Λογοτεχνία

Φιλοσοφία

Φιλολογικών Μαθημάτων

 

Φιλολογικών Μαθημάτων Εσπερινού

 

 

 

 

Ιστορία

 Ιστορία

Ιστορία

 

 

 

 

Ιστορία   & Ιστορία Προσανατολισμού

 

Μαθηματικά

 

 

 

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

 

 

Μαθηματικά

 

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

 

Ξένη γλώσσα

 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ                       Αγγλικά

 

Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

 

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ                       Γαλλικά

 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ                     Γερμανικά

Φυσικής

Φυσικών Επιστημών Ημερησίων και Εσπερινών 

 

 

Φυσικών Επιστημών

 

 

Φυσική  και Φυσική προσανατολισμού

Χημείας

Βιολογίας & Χημείας Εσπερινού

 

 

 

Χημεία

 

Χημεία Προσανατολισμού

 

Χημεία Προσανατολισμού

 

 

Βιολογίας

Βιολογίας & Χημείας Εσπερινού

 

 

 

Βιολογία Προσανατολισμού

 

 

 

 

 

 

Ερευνητικές & Δημιουργικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές & Δημιουργικές Δραστηριότητες

 

 

 

Ερευνητική Εργασία ( Project)

Πληροφορικής

Εισαγωγή στις Αρχές Της Επιστήμης Των Η/Υ

 

 

 

 

Πληροφορικής

 

Αρχές Φυσικών Επιστημών Προσανατολισμού

 

 

 

 

Αρχές Φυσικών Επιστημών

Φυσική Αγωγή

Φυσική Αγωγή

Διδακτέα ύλη Φυσικής Αγωγής

 

 

Φυσική Αγωγή

Πολιτική παιδεία

 Πολιτική Παιδεία

 

 

 

Πολιτική Παιδεία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΙΜΩΝ

. Ιστορία Κοιν. Επιστημών

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Βιβλίο καθηγητή

 

Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 

Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 

 

Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Αρχές Οικονομικής Επιστήμης.

 

 

 

 

Αρχές Οικονομικής Επιστήμης

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

 

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών. Ιστορία Κοιν. Επιστημών

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

 

 

Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ιστορία της Τέχνης

Ιστορία της Τέχνης

Μάθημα Επιλογής Ιστορία της Τέχνης

 

 

 

Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο 

 

 

Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο

Λατινικά

 

 

 

Λατινικά

Λατινικά

Λατινικά