ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Α΄ τάξη

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

Α

Β

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

2019-2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Οδηγίες 2018-19

Οδηγία 2017-18

Οδηγία 2017-18

 

 

 

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

 

Θρησκευτικά

 Θρησκευτικά

Θρησκευτικά (2)

Θρησκευτικά (2)

Θρησκευτικά (2)

 

 

Αρχαία Ελλ. Γλώσσα

Φιλολογικών Μαθημάτων

Φιλολογικών μαθημάτων

 

Φιλολογικών μαθημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεως Εσπερινού

 

Φιλολογικών μαθημάτων

 

Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στη Β' τάξη Ημερήσιου και στη Γ' τάξη Εσπερινού

 

Φιλολογικών μαθημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεως Εσπερινού

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Νεοελ. Γλώσσα

Φιλολογικών Μαθημάτων

Φιλολογικών μαθημάτων

Φιλολογικών μαθημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεως Εσπερινού

 

Νέα Ελληνική λογοτεχνία Α΄ Ημερησίου

 

 

Φιλολογικών μαθημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεως Εσπερινού

 

 

 

Φιλοσοφία

Φιλολογικών Μαθημάτων

 

Φιλολογικών μαθημάτων

 

 

 

Ιστορία

 Ιστορία

 

Ιστορία Α΄ Ημερησίου και Εσπερινού

Ιστορία Β΄ Ημερησίου και Εσπερινού

 

Ιστορία Α΄& Β΄ τάξεως

 

Ιστορία

Μαθηματικά

 

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

 

Μαθηματικά

Ξένη γλώσσα

 

 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ                       Αγγλικά

 

Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

 

 

 

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ                       Γαλλικά

 

 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ                     Γερμανικά

Φυσικών Επιστημών

Φυσικών Επιστημών Ημερησίων και Εσπερινών 

Φυσικών Επιστημών Α΄ Ημερησίου και Α΄, Β΄ Εσπερινού

Φυσικών Επιστημών B΄ Ημερησίου και B΄ και  Γ΄ Εσπερινού

 

 

Φυσική  Β΄

 

 

 

Χημείας στη Β΄ τάξη Ημερησίου και Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου

 

Βιολογίας & Χημείας Εσπερινού

Χημείας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου  και της Δ΄ τάξης Εσπερινού (ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

 

Χημεία Α΄Β΄

 

 

 

Βιολογίας

 

 

Φυσικών Επιστημών Ημερησίων και Εσπερινών 

Βιολογίας & Χημείας Εσπερινού

 

 

Βιολογία Α΄

Γεωλογία & Διαχ, Φυς. Πόρων

 

Φυσικών Επιστημών Ημερησίων και Εσπερινών 

 

 

 

Γεωλογία & Διαχ, Φυς. Πόρων

Ερευνητικές & Δημιουργικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές & Δημιουργικές Δραστηριότητες

 Διευκρινίσεις για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών

 Διευκρινίσεις για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών

 

 

Ερευνητική Εργασία ( Project)

Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εισαγωγή στις Αρχές Της Επιστήμης Των Η/Υ

 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματικό Περιβάλλον

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στη Β΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού

'Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" Γ' τάξης Ημερησίου και Δ' τάξης Εσπερινού

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

 

 

 

 

Καλλιτεχνική παιδεία

Ιστορία της Τέχνης

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

 

Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά - Στοιχεία Θεατρολογίας – Μουσική)

Καλλιτεχνική Παιδεία

 

Μάθημα Επιλογής Ιστορία της Τέχνης

Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο 

 

Καλλιτεχνική Παιδεία

Φυσική Αγωγή

 Φυσική Αγωγή

Διδακτέα ύλη Φυσικής Αγωγής

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή»

 

Διδακτέα ύλη Φυσικής Αγωγής

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή»

 

Διδακτέα ύλη Φυσικής Αγωγής

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή»

 

 

Φυσική Αγωγή

Πολιτική παιδεία

 Πολιτική Παιδεία

Πολιτική Παιδεία Α΄ Ημερησίου και Α΄, Β΄και Γ΄ Εσπερινού

Πολιτική Παιδεία Α΄ Ημερησίου και Α΄, Β΄και Γ΄ Εσπερινού

Πολιτική Παιδεία Α΄ Ημερησίου και Α΄, Β΄και Γ΄ Εσπερινού

 

Πολιτική Παιδεία

Ερευνητικές εργασίες

Ερευνητικές & Δημιουργικές Δραστηριότητες

Διευκρινίσεις για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών

 

 

 

 

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 

 

 

 

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

 

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

 

 

 

Ελληνικός & Ευρ. Πολιτισμός