Γ' Τάξη

 

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ελληνική Γλώσσα

 

Νεοελ. Γλώσσα

 

 

Νεοελ. Λογοτεχνία

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Άλγεβρα και Γεωμετρία

 

 

Γεωμετρία

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Άλγεβρα και Γεωμετρία

 

Θετικές Επιστήμες

 

Φυσική

 

 

Χημεία

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης

των Η/Υ

 «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ».

 

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή»

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

( Δ4/41874/9-3-2016 ΦΕΚ 772 τ.Β΄)

 

Α. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» του ν. 4186/2013.

 

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

A/A

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

 

1

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

2

Φυτοπροστασία

Φυτοπροστασία

 

 

3

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

 

2

Βιολογική Γεωργία

4

Δενδροκομία - Αμπελουργία

Δενδροκομία - Αμπελουργία

 

3

Δενδροκομία

5

Αρδεύσεις Καλλιεργειών

 

4

Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

6

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας -Κηπευτικές Καλλιέργειες

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας -Κηπευτικές Καλλιέργειες

 

5

Ανθοκομία Λαχανοκομία

 

 

 

6

Αγγλικά Ειδικότητας

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» του ν. 4186/2013.

 

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

 

1

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

2

Μελισσοκομία-Σηροτροφία

Μελισσοκομία-Σηροτροφία

 

 

 

3

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

 

2

Βιολογική Διατροφή Ζώων

4

Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

 

3

Βοοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία

5

Διατροφή Αγροτικών Ζώων

Διατροφή Αγροτικών Ζώων

(Ο/Η εκπαιδευτικός του εργαστηριακού

μέρους του μαθήματος θα διδάσκει

και θα εξετάζει τους μαθητές

του ν. 4186/2013 και στο εργαστηριακό

μέρος του μαθήματος «Βιολογική

Διατροφή Ζώων» του ν. 4186/2013)

 

4

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

 

Υδατοκαλλιέργειες

Υδατοκαλλιέργειες

 

5

Υδατοκαλλιέργειες

 

 

 

6

Αγγλικά Ειδικότητας

 

 

Γ. Ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» του ν. 4186/2013.

 

 

.

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ν. 4186/2013 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

 

1

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

2

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

 

 

 

3

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

 

2

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών

4

Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων (Ο/Η εκπαιδευτικός του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων» του ν. 4386/2016 θα διδάσκει και θα εξετάζει τους/τις μαθητές/-τριες του ν. 4186/2013 και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις» του ν. 4186/2013)

 

3

Επεξεργασία - Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

5

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

 

4

Επεξεργασία - Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

6

Ασφάλεια Τροφίμων

 

5

Συσκευασία τροφίμων και ποτών

 

 

 

6

Αγγλικά Ειδικότητας

 

 

Δ. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ» του ν. 4186/2013

 

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

 

1

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

2

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

 

 

 

3

Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών (Ο/Η εκπαιδευτικός του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών» του ν. 4386/2016 θα διδάσκει και θα εξετάζει τους/τις μαθητές/-τριες του ν. 4186/2013 και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις» του ν. 4186/2013)

 

2

Φυτά Κηποτεχνίας

4

Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία

Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία

 

3

Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων Κηποτεχνίας

5

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

 

4

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

και Η/Υ

6

Ανθοκομικά Φυτά

Ανθοκομικά Φυτά

 

5

Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών

 

 

 

6

Αγγλικά Ειδικότητας

 

 

 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

( Δ4/198315/16-11-2017 ΦΕΚ 4174 τ.Β΄)

 

 

 

Α. Ειδικότητα: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ν. 4386/2016 και «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ν. 4186/2013.

.

 

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

1

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

 

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3

Φορολογική Πρακτική

Φορολογική Πρακτική

 

3

Φορολογική Πρακτική

4

Λογιστικές Εφαρμογές

Λογιστικές Εφαρμογές

 

4

Λογιστικές Εφαρμογές

5

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

 

5

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

6

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

 

 

 

 

 

 

6

Αγγλικά Ειδικότητας

 

 

 

Β. Ειδικότητα: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του ν. 4386/2016

και «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» του ν. 4186/2013.

 

 

 

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

1

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

 

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3

Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

3

Γεωγραφία Τουρισμού

4

Γεωγραφία Τουρισμού

Τουριστική Γεωγραφία

 

 

 

5

Εφαρμογές στον Τουρισμό

Εφαρμογές στον Τουρισμό

 

4

Εφαρμογές στον Τουρισμό

6

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

 

 

 

7

Αγγλικά Ειδικότητας

Αγγλικά Ειδικότητας

 

5

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

8

Γαλλικά ή Γερμανικά

 

6

Γαλλικά ή Γερμανικά

9

Ιταλικά ή Ισπανικά

 

 

 

 

 

 

Γ. Ειδικότητα: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» του ν. 4386/2016 και «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» του ν. 4186/2013.

 

 

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

1

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

 

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3

Εφαρμογές Μάρκετινγκ

 

3

Εφαρμογές Marketing

4

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

 

 

 

5

Λογιστικές Εφαρμογές

Λογιστικές Εφαρμογές

 

4

Λογιστικές Εφαρμογές

6

Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία και Προβολή)

 

5

Δημιουργία και Προβολή της Διαφήμισης

7

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

 

 

 

 

 

 

6

Αγγλικά ΕιδικότηταςΙΙ

 

 

Δ. Ειδικότητα: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» του ν. 4386/2016 και «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» του ν. 4186/2013

 

 

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

1

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

 

1

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

 

 

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

 

3

Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών

 

 

3

Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών

 

4

Λογιστικές Εφαρμογές

Λογιστικές Εφαρμογές

 

 

4

Λογιστικές Εφαρμογές

 

5

Εφαρμογές Εφοδιαστικής

 

 

5

Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics)

 

6

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Αγγλικά ΕιδικότηταςΙΙ

 

 

 

 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

Δ4/41902/9-03-2016 ΦΕΚ 770 τ. Β΄

 

Α. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» του ν. 4386/2016 και «ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» του ν. 4186/2013.

 

 

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

ν. 4186/2013 ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 

1

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2

Οικοδομική

 

2

Οικοδομική

3

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής

 

3

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής

4

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα

 

4

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα

5

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

 

5

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

6

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙ

 

6

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι

 

 

 

4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

( Δ4/85866/24-5-2016 ΦΕΚ 1615 τ.Β΄)

 

 

Α. Ειδικότητα: «ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» του ν. 4386/2016 και «ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» του ν. 4186/2013.

 

 

 

 

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

 

ν. 4186/2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

 

1

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

2

Τεχνολογία Υλικών

 

2

Τεχνολογία Υλικών

3

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

 

3

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

4

Γραφιστικές Εφαρμογές

Γραφιστικές Εφαρμογές

 

4

Γραφιστικές ΕφαρμογέςΙΙ και

 Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων

5

Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων

 

 

 

 

 

 

6

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

 

5

Τεχνικές Εκτύπωσης

7

Γραμματογραφία

 

 

 

8

Αγγλικά Ειδικότητας

 

 

 

 

Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων

 

6

Γραμμικό Σχέδιο

 

 

 

 

 

Β. Ειδικότητα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του ν. 4386/2016 και «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του ν. 4186/2013.

 

 

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

 

ν. 4186/2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

 

1

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

2

Τεχνολογία Υλικών

Τεχνολογία Υλικών

 

2

Τεχνολογία Υλικών

3

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

 

3

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

4

Ψηφιακή Σχεδίαση

 

4

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ

5

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

 

5

Διακόσμηση Εσωτερικών ΧώρωνΙΙ

6

Διακοσμητική Σύνθεση

Τρισδιάστατη Μακέτα

 

6

Διακοσμητική ΣύνθεσηΙΙ

7

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο & Ψηφιακή  Σχεδίαση

 

 

 

8

Φωτογραφία

 

 

 

9

Διακοσμητική Σύνθεση

 

 

 

10

Αγγλικά Ειδικότητας

 

 

 

 

 

 

Γ. Ειδικότητα: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» του ν. 4386/2016 και «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» του ν. 4186/2013.

 

 

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

 

ν. 4186/2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ -

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ -

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

 

1

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

2

Τεχνολογία Υλικών

 

2

Τεχνολογία Υλικών

3

Βασικές Τεχνικές Συντήρησης Έργων

Τέχνης

 

3

Συντήρηση Έργων Τέχνης

4

Αντίγραφο Έργων Τέχνης

 

4

Αντίγραφο Έργων Τέχνης

5

Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης

 

5

Σχεδιαστική τεκμηρίωση Έργων Τέχνης

6

Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

 

 

7

Αγγλικά Ειδικότητας

 

 

 

 

 

 

6

Ελεύθερο Σχέδιο

 

 

 

 

 

 

Δ. Ειδικότητα: «ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ» του ν. 4386/2016 και «ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ» του ν. 4186/2013.

 

 

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

 

ν. 4186/2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

 

1

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

2

Τεχνολογία Υλικών

 

2

Τεχνολογία Υλικών

3

Εργαστήριο Χειροποίητου Κοσμήματος

Εργαστήριο Χειροποίητου Κοσμήματος

 

3

Εργαστήριο Κοσμηματοποιίας Ι (Χειροποίητο)

4

Σχέδιο Κοσμηματοποιίας

Σχέδιο Κοσμηματοποιίας

 

4

Σχέδιο Κοσμηματοποιίας

5

Εργαστήριο Πλαστικής -Μεταλλοπλαστικής

Εργαστήριο Πλαστικής -Μεταλλοπλαστικής

 

5

Εργαστήριο Πλαστικής Μεταλλοπλαστικής

6

Εργαστήριο Αναπαραγωγικού Κοσμήματος – Σμάλτο

Εργαστήριο Αναπαραγωγικού Κοσμήματος - Σμάλτο

 

 

 

7

Τεχνολογία Αργυροχρυσοχοίας

Τεχνολογία Αργυροχρυσοχοίας

 

 

 

8

Ελεύθερο Σχέδιο- Χρώμα

Ελεύθερο Σχέδιο- Χρώμα

 

6

Ελεύθερο Σχέδιο- Χρώμα

 

 

 

5. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

( Δ4/13727/28-1-2016 ΦΕΚ 286 τ.Β΄)

 

 

Α. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» του ν. 4186/2013

 

 

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Δίκτυα Υπολογιστών

 

1

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

2

Ψηφιακά Συστήματα

 

2

Ψηφιακά Συστήματα

3

Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων -Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

 

3

Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων

4

Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά -Κατασκευές

 

4

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

5

Ρομποτική

Δεν Υπάρχει ακόμη Α.Π.Σ. Ακολουθήστε τις οδηγίες διδασκαλίας

 

 

 

6

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

Δεν Υπάρχει ακόμη Α.Π.Σ. Ακολουθήστε τις οδηγίες διδασκαλίας

 

5

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφαλείας

7

Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική

Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική

 

6

Διαχείριση, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων

8

Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας

 

 

 

 

 

 

Β. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» του ν. 4186/2013

 

 

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Ηλεκτροτεχνία 2

Ηλεκτροτεχνία 2

 

1

Ηλεκτροτεχνία 2

Ηλεκτροτεχνία 2

2

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρικές Μηχανές

 

2

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρικές Μηχανές

3

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2

 

3

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

4

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας -Ηλεκτρικών Μηχανών

 

4

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας -Ηλεκτρικών Μηχανών

5

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

 

5

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

 

 

 

 

Γ. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ KAI ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» του ν. 4386/2016

και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» του ν. 4186/2013

 

 

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Δίκτυα Υπολογιστών

 

1

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

2

Ψηφιακά Συστήματα

 

2

Ψηφιακά Συστήματα

3

Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων -Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

 

3

Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων

4

Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά -Κατασκευές

 

4

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

5

Ρομποτική

Δεν Υπάρχει ακόμη Α.Π.Σ. Ακολουθήστε τις οδηγίες διδασκαλίας

 

 

 

6

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

Δεν Υπάρχει ακόμη Α.Π.Σ. Ακολουθήστε τις οδηγίες διδασκαλίας

 

5

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

7

Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική

Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική

 

6

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα -Εφαρμογές Τηλεματικής

8

Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας

 

 

 

 

 

Δ. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» του ν. 4386/2016,

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» του ν. 4186/2013

 

 

.

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Μαθήματα από τις δύο ειδικότητες του ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ του ν. 4386/2016, που θα παρακολουθούν οι μαθητές της ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμού» του ν. 4186/2013

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Ηλεκτροτεχνία 2 (Μάθημα των ΗΛΓ)

 

1

Ηλεκτροτεχνία

2

Ψηφιακά Συστήματα (Μάθημα των Η/Ν)

 

2

Ψηφιακά Συστήματα

3

Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά -Κατασκευές (Μάθημα των Η/Ν)

 

3

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4

Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική

Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική

(Μάθημα των Η/Ν.

 

 

 

5

Ρομποτική (Μάθημα των Η/Ν.)

Δεν Υπάρχει ακόμη Α.Π.Σ. Ακολουθήστε τις οδηγίες διδασκαλίας

 

4

Μηχατρονική

 

 

 

5

Ηλεκτρονικά Ισχύος

6

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής (Μάθημα των ΗΛΓ).

 

6

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου -Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές

 

 Αυτοματισμοί Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

 -Προγραμματιζόμενοι

 ελεγκτές

6. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

( Δ4/41879/9-3-2016 ΦΕΚ 731 τ.Β΄)

Α. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» του ν. 4186/2013

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Στοιχεία Μηχανών

1

Στοιχεία Μηχανών

2

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

2

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

3

Μηχανουργική Τεχνολογία -Εργαλειομηχανές

3

Μηχανουργική Τεχνολογία -Εργαλειομηχανές

4

Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές

4

Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές

5

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

5

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

Β. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» του ν. 4386/2016

και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» του ν. 4186/2013

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ν. 4186/2013 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Στοιχεία Μηχανών

1

Στοιχεία Μηχανών

2

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

2

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

3

Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσε­ων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων

3

Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσε­ων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων

4

Ύδρευση - Αποχέτευση

4

Ύδρευση - Αποχέτευση

5

Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης

5

Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης

6

Σχέδιο Ειδικότητας

6

Σχέδιο Ειδικότητας

Γ. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» του ν. 4186/2013

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Στοιχεία Μηχανών

1

Στοιχεία Μηχανών

2

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

2

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

3

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

4

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

3

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

5

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

4

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

6

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

5

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

Δ. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» του ν. 4186/2013

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ν. 4186/2013 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Στοιχεία Μηχανών

1

Στοιχεία Μηχανών

2

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

2

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

3

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

4

Συστήματα Αυτοκινήτου

3

Συστήματα Αυτοκινήτων ΙΙ

5

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

4

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

Ε. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» του ν. 4186/2013

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ν. 4186/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Στοιχεία Μηχανών

1

Στοιχεία Μηχανών

2

Κινητήρες Αεροσκαφών

2

Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

3

Κινητήρες Αεροσκαφών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

4

Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών

3

Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών

5

Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών

4

Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών

6

Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού

5

Μετρήσεις και Όργανα Μετρήσεων

7. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

( Δ4/41879/9-3-2016 ΦΕΚ 731 τ.Β΄)

Α. Ειδικότητα: «ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» του ν. 4386/2016 και «ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» του ν. 4186/2013

.

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ν. 4186/2013 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

1

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

2

Υποτυπώσεις Ναυσιπλοΐας

3

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας

2

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας

4

Μεταφορά Φορτίων

3

Μεταφορά Φορτίων

5

Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Σύγκρουσης (ΔΚΑΣ)

4

Ναυτικό Δίκαιο - Διαχείριση Πλοίου

6

Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ

5

Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ

7

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα -Ναυτικές Επικοινωνίες - Συστήματα Ηλεκτρονικού Χάρτη ECDIS

6

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

Β. Ειδικότητα: «ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» του ν. 4386/2016 και «ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» του ν. 4186/2013

ν. 4386/2016

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ν. 4186/2013 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Μηχανές Πλοίου ΙΙ

1

Μηχανές Πλοίου ΙΙ

2

Τήρηση Φυλακής Μηχανοστασίου

3

Στοιχεία Μηχανών

2

Στοιχεία Μηχανών

4

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου

3

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου ΙΙ

5

Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ

4

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

6

Βοηθητικά Μηχανήματα - Δίκτυα -Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις Πλοίου

5

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

και Μηχανολογικές Κατασκευές

Πλοίου ΙΙ

7

Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου

Μηχανολογικό Σχέδιο με Χρήση Η/Υ)

6

Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ

8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

( Δ4/141426/10-9-2015 ΦΕΚ 2010 τ.Β΄)

Α. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» του ν. 4186/2013

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ν. 4186/2013 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Προγραμματισμός Υπολογιστών

1

Προγραμματισμός Υπολογιστών

2

Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)

3

Δίκτυα Υπολογιστών

2

Δίκτυα Υπολογιστών

4

Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)

5

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

3

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

6

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο διαδύκτιο

7

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

4

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

8

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

5

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδυκτιακών Εφαρμογών

6

Αγγλικά Ειδικότητας

Β. Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ» του ν. 4386/2016 και «ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ» του ν. 4186/2013

ν. 4386/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ν. 4186/2013 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Προγραμματισμός Υπολογιστών

1

Προγραμματισμός Υπολογιστών

2